Så ska områdena se ut när gruvverksamheten är ett minne blott

23 januari 2023

"Visioner för ekologisk landskapsutformning", eller hur våra gruvområden ska se ut när verksamheten en gång tar slut, är ett viktigt verktyg i arbetet med att nå LKAB:s högt ställda mål för biologisk mångfald. Häromåret presenterades en för industriområdet i Kiruna, nu är det Malmberget och Svappavaaras tur.

Fotomontage av ett efterbehandlat industriområde i Kiruna
Visionsbild från Luossavaara cirka 150 år efter påbörjad ekologisk landskapsutformning. Fotomontage av EcoGain.

Hållbar markanvändning, biologisk mångfald och ett ansvarstagande för människa, miljö och samhälle är viktiga delar av LKAB:s miljöarbete. Det här innebär bland annat att vi arbetar enligt den så kallade hänsynshierarkin: att i första hand undvika påverkan helt, och annars minimera, restaurera och slutligen kompensera för vår påverkan. Och det är här visionen för ekologisk landskapsutformning blir ett viktigt verktyg – ett sätt att visualisera hur industriområdena kan se ut när verksamheten tar slut och en målbild att redan idag börja arbeta mot.

Visionen för Kiruna internationellt uppmärksammad

Att arbeta med visioner på det här sättet är fortfarande ovanligt – den som togs fram för industriområdet i Kiruna under 2020 var faktiskt en av de första i världen i sitt slag. Det har också uppmärksammats internationellt, berättar Emma Nyberg, utvecklingsingenjör i Kiruna:
– Organisationen Society of Ecological Restoration tog upp vårt visionsarbete som ett gott exempel på hur man kan arbeta med ekologisk efterbehandling kring gruvverksamhet. Det känns så klart jätteroligt!

Visionen används redan idag aktivt inom projekt där man jobbar med industriområdets attraktivitet och där de framtagna målbilderna används vid skapande av nya naturmiljöer och omvandling av ytor.

Malmberget färdigställs våren 2023

Arbetet med en liknande vision för industriområdet i Malmberget är nu inne på sluttampen och ska publiceras under våren. Här ska naturen få chansen att återetablera sig och sedan ska renskötsel, biologisk mångfald, kulturminnen och friluftsliv få ta plats. Människor som besöker platsen i framtiden kommer kunna blicka ut över ett landskap med böljande höjder och låga svackor som smälter in i det omkringliggande fjällandskapet.
– Det har varit ett projekt med många dialoger med LKAB-anställda, närboende och intresseorganisationer, som Norrbottens ornitologiska förening. En av de roligaste aktiviteterna var att ha kontakt med elever vid Myranskolan i Koskullskulle och se vilka idéer de hade, berättar Sandra Lindgren, utvecklingsingenjör.

Svappavaara påbörjas

I Svappavaara är man igång med att prata med alla de som kan hjälpa till att göra visionen så bra som möjligt – precis som på de andra orterna ska rekreation, renskötsel, natur, kulturmiljö och andra viktiga aspekter vägas samman för att göra det så bra som möjligt:
– Vi vill nu väldigt gärna komma i kontakt med medarbetare vid LKAB i Svappavaara och boende i området. Naturligtvis tar vi tacksamt emot synpunkter även från de som regelbundet besöker området eller på något sätt påverkas av vår verksamhet i Svappavaara. Vi vill veta mer om vilka visioner de har för området, det är input som kommer att betyda mycket för vårt arbete, säger Camilla Esberg, projektledare för framtagandet av visionen för Svappavaaras gruvverksamhet.