Christina Wanhainen: ”Vi kan inspirera resten av världen”

En av de största utmaningarna för omställningen är kompetensförsörjningen. Christina Wanhainen från Luleå tekniska universitet deltog i våra samtal på djupet för att diskutera det växande behovet av kritiska metaller och mineral och hur akademi och industri kan samarbeta för att möta det behovet.

Woman in mining helment with studion in background.
Se hela intervjun med Christina Wanhainen.

Mineral och metaller är basen i nästan varje värdekedja. Därför kommer gruv- och mineralindustrin att vara avgörande om vi ska nå de globala klimatmålen. Det här var huvudtemat i vårt första samtal på djupet: ”Mineral för förändring – en utsläppsfri framtid startar i gruvan”.

Christina Wanhainen från Luleå tekniska universitet deltog i samtalet för att diskutera hur akademin kan hjälpa till att nå de här målen:

– Jag tror att om vi fortsätter att samarbeta så här, och bygga upp de här klustren med industri, akademi och samhälle, för att se till att vi har skickliga människor så kommer vi att vara framgångsrika. Det kan också inspirera resten av världen att se hur vi lyckas med det här.

Vi behöver bra lärare, toppforskare, för att hålla utbildningen på en hög nivå.

Christina Wanhainen

Allt hänger ihop: universitetet förser oss med de skickliga människor som vi behöver, men för att kunna göra det behöver de fantastiska lärare, som branschen kan hjälpa till med. Så för att omställningen ska bli framgångsrik måste vi alla arbeta tillsammans.

– Det är som ett ekosystem, säger Christina Wanhainen:
– Jag tror att det vi behöver är mer långsiktiga perspektiv inom akademin så att vi kan behålla de här engagerade forskarna här.

Se hela intervjun med Christina här ovan.