Underhållsbrister på Malmbanan tvingar LKAB att dra ner på godstransporter

22 december 2022

Trafikverket har fattat ett akut beslut att sänka den tillåtna axellasten på järnvägen mellan Gällivare och Råtsi utanför Kiruna, vilket innebär att LKAB måste minska lasterna i de malmtåg som går på sträckan med cirka 20 procent.– Det här är mycket oroande, Malmbanan är vår Suezkanal. Fungerande tågtransporter är avgörande för hela vår verksamhet och den stora omställning vi planerar, säger Niklas Johansson, direktör för kommunikation och klimat på LKAB.

På den berörda sträckan drabbades LKAB i november 2021 av en mycket omfattande urspårning med stora materiella skador. Rälsen på platsen var från 1982. Trafikverket meddelar nu att sprickor och slitage gör att den maximala tillåtna axellasten på sträckan akut måste sänkas från 30 ton till 25 ton.

– Det är en katastrof att underhållet på banan är så eftersatt att man nu oplanerat tvingas till den här typen av akuta åtgärder. Vi hoppas verkligen det får de effekter som Trafikverket räknar med så att de nu kan garantera säkerheten. Mardrömmen vore ju fler urspårningar eller att sprickbildningen inte stannar av så att det krävs ytterligare åtgärder längre fram, eller ett totalt stopp innan de hinner ersätta rälsen, säger Niklas Johansson.

Malmbanan är Sveriges hårdast trafikerade järnväg. LKAB transporterar 45 procent av hela Sveriges gods på järnväg, räknat i ton. LKAB står för 80 procent av alla järnmalmsprodukter som produceras inom EU och är av stor betydelse för den europeiska industrins försörjningskedja.

– Vår verksamhet är helt beroende av Malmbanan. Vi har påpekat det gång på gång. Det här visar hur utsatt detta är. Vi måste få stabila förutsättningar och fungerande infrastruktur. LKAB stod förra året ensamt för runt 0,7 procent av svensk BNP. Vi delade ut över 12 miljarder kronor till staten för 2021. Det är inte så att det bara skulle märkas i Norrbotten om vår verksamhet inte kan fungera.

LKAB jobbar nu för fullt med att ställa om och anpassa trafiken och planerna efter beskedet från Trafikverket. Vi ändrar lastningsrutiner och ser över hur vi ska begränsa kostnader och problem. Under vintern, när det inte sker omfattande underhållsarbeten, finns ändå visst hopp om att kunna hitta lösningar så att det inte ska behöva påverka kunderna, även om kostnaderna blir högre. Hade detta gällt andra sträckningar hade problemen varit ännu större, då det idag körs relativt få malmtåg mellan just Gällivare och Råtsi.

– Det här slår hårt mot vår flexibilitet och möjligheter att parera störningar. Hur det ska fås att fungera fullt ut längre fram, när vi går ur vintern och kommer in i underhålls- och byggperioder ser vi inte idag och får återkomma till. Trafikverket kan inte heller ge någon prognos i dagsläget kring när dagens kapacitet kan vara återställd. Enligt deras tidigare planer ligger spårbytet på sträckan fortfarande flera år bort. Vi känner dock att Trafikverket tar såväl säkerheten som kapacitetsproblemen på stort allvar och att de har ambitioner att förbättra situationen. 

Det här riskerar att få långtgående konsekvenser, inte minst framåt, med allt som behöver göras på banan för att inte bara vidmakthålla dagens kapacitet utan även öka den. Med dessa problem så är det än mer som behöver göras på begränsad tid. 

– Tiden talar emot oss här. Det behövs ett generalgrepp kring Malmbanan nu, vi behöver ju ökad kapacitet, inte sänkt. Transporterna på Malmbanan är inte bara avgörande för den gröna nyindustrialiseringen i norr, utan även för den lönsamma, konkurrenskraftiga verksamhet vi har idag, säger Niklas Johansson.

Länk till Trafikverkets meddelande om åtgärden.

Kontakt: Anders Lindberg, Presschef LKAB, Tel: 46 (0)72 717 83 55. E-mail: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 49 miljarder kronor år 2021. www.lkab.com

Media

Documents