Stålpendeln nyttjas bättre för miljöns skull

19 oktober 2016

Som ett led i hållbarhetsarbetet vill LKAB, SSAB och Scania Ferruform förflytta delar av sina godstransporter från väg till järnväg. Ett gemensamt pilotprojekt håller på att formas, där de tre bolagen använder outnyttjad kapacitet på den så kallade Stålpendeln mellan Luleå och Borlänge.

— Det är mycket glädjande att vi kan bidra till att minska den totala miljöpåverkan i Sverige genom att flytta lastbilstransporter till tåg. Vi hoppas att vårt samarbete kan vara en modell som inspirerar fler att tänka i nya banor, säger Per Bondemark, inköpsdirektör på SSAB och ordförande i Näringslivets Transportråd.

SSAB:s Stålpendel används för att frakta stål från anläggningen i Luleå till Borlänge. Tåget går tre gånger om dagen åt båda hållen, året runt. Möjligheten att nyttja Stålpendeln för gemensamma transporter kom som ett förslag från SSAB under hållbarhets- och inköpsdiskussioner med LKAB. När Scania Ferruform visade sig vara en möjlig affärspartner intensifierades arbetet. Nu blir förslaget vidare utrett med ett pilotprojekt som mål.

— Ekonomisk hållbarhet och att hitta kostnadseffektiva lösningar som minskar miljöbelastningen är viktigt för LKAB. Det här samverkansprojektet med SSAB, vår största kund och samarbetspartner i Norrbotten, ligger helt i linje med det arbetet, säger Markus Petäjäniemi, försäljnings- och logistikdirektör på LKAB.

Med gods från de tre bolagen nyttjas befintlig infrastruktur bättre. Lastbilstransporterna blir färre och kortare vilket i sin tur minskar koldioxidutsläppen och sänker fraktkostnaderna. Transporttiden minskar och leveransprecisionen ökar.

— Projektet har vuxit fram ur vårt samarbete inom Norrbottens logistikråd. Vi är glada över att vara en del av en satsning som är bra både för miljö och för ekonomi, säger Jan Johansson, logistikutveckling på Scania Ferruform.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2015 och har cirka 4 500 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Ekonomisk hållbarhet och att hitta kostnadseffektiva lösningar som minskar miljöbelastningen är viktigt för LKAB.

Markus Petäjäniemi, försäljnings- och logistikdirektör

Documents