LKAB:s satsning på en koldioxidfri underjordsbrytning får stöd från Energimyndigheten

30 mars 2020

Initiativet Sustainable Underground Mining (SUM), som har som långsiktig vision att utveckla en koldioxidfri, digitaliserad och autonom underjordsbrytning på stora djup, har beviljats finansiellt stöd från Energimyndigheten på 207 miljoner kronor.

SUM initierades i juni 2018 tillsammans med fyra andra starka aktörer i svensk industri, Volvokoncernen, ABB, Epiroc och Combitech.

Nu står det klart att projektet Testbädd för integrerat, effektivt och koldioxidfritt gruvbrytningssystem, som är en del av SUM, fått finansiellt stöd av Energimyndigheten. Stödet uppgår till en summa av 207 miljoner kronor. Den totala kostnaden för projektet beräknas uppgå till 1,1 miljarder kronor

Målet är att implementera en koldioxidfri och autonom gruvbrytning i en fysisk såväl som virtuell testgruva, för att sedan skala upp och införa brytningsmetoderna i LKAB:s underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget. 

— I projektet driver vi bland annat utvecklingen mot en eliminering av dieseldrivna gruvmaskiner och därmed en koldioxidfri gruvbrytning. Vi ska också ta fram och utvärdera lednings- och integrationssystem som samlar in data som sedan kopplas samman i ett effektivt ekosystem. Med den här satsningen tar vi ett av flera viktiga steg för att ställa om till en klimatsmart industri med människan i centrum, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

— Med vårt engagemang i satsningen på en fossilfri gruvbrytning driver vi på omställningen till en fossilfri värdekedja inom järn- och stålindustrin. Det kommer i förlängningen bidra till att nå de svenska energi- och klimatmålen och långsiktig konkurrenskraft för svensk industri. Satsningen blir än mer viktig i den rådande situationen när många svenska företag har stora utmaningar, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Kontakt: Niklas Johansson, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: +46 (0)72-450 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och har cirka 4 300 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Följ LKAB på sociala medier:FacebookLinkedInInstagram

Med den här satsningen tar vi ett av flera viktiga steg för att ställa om till en klimatsmart industri med människan i centrum

Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB

Documents