LKAB tar beslut gällande sponsrade arrangemang

6 maj 2020

Samtliga inställda arrangemang som redan beviljats sponsring får behålla pengarna. 

LKAB ser arrangemangen som mycket viktiga för attraktiva samhällen. I och med utbrottet av covid-19 har de flesta fått ställa in och därmed förlorat viktiga intäkter. Av den anledningen har LKAB nu fattat ett principbeslut som innebär att samtliga arrangemang och event som tvingas ställas in ändå får behålla de pengar de beviljats.
– Ingen behöver betala tillbaka några pengar. Dessa event är både omtyckta och viktiga. Vi måste alla hjälpas åt för att vårt samhälle ska stå på fötterna när epidemin är över, säger Niklas Johansson, direktör för Kommunikation och Klimat på LKAB.

Merparten av eventen är återkommande där LKAB varit sponsor under en längre tid. Målsättningen för bolaget är att även i framtiden vara en aktiv aktör för levande samhällen och fortsätta ett robust sponsringsarbete.

Berörda event som ställts in till följd av covid-19 där LKAB tidigare beviljat sponsring:

•    Kirunafestivalen 2020
•    SM-veckan i Boden och Luleå
•    Dundret Runt i Gällivare
•    Volkswagen Cup i Gällivare
•    Övre Norra Fågelhundsklubbens SM-arrangemang i Abisko 
•    Malmfältens Draghundsklubbs SM-arrangemang i Kiruna
•    Tornedalens Slädhundsklubbs ”Tobacco Trail”
•    Kommunrundans Dag i Gällivare
 

Fredrik Björkenwall
Kommunikatör

D   46 980 715 44 / M  46 72 526 15 44
fredrik.bjorkenwall@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och har cirka 4 300 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Documents