Vi kartlägger geologin i Kiruna

22 april 2024

LKAB har i april påbörjat ett borrprogram för att kartlägga geologin runt om i Kiruna. Instrument kommer att installeras i vissa av borrhålen för mätning av vibrationer.

Rörelser i geologiska strukturer, dvs svagheter i bergmassan, kan uppkomma på grund av gruvbrytning. Dessa borrningar görs för att fastställa var dessa geologiska strukturer finns, i vilken utsträckning samt vilka egenskaper de har. Resultat från borrningarna kommer att hjälpa oss att analysera hur och om marken rör sig på grund av gruvbrytning i Kiirunavaara.

Borrningen kommer ske med hänsyn till de riktlinjer som finns för buller. En borrning tar ca 2-8 veckor att utföra.

När du vistas i området uppmanar vi till ökad uppmärksamhet. Tack!

Vid frågor, mejla markdeformationer.krn@lkab.com