LKAB Minerals säljer 1,3 miljoner ton MagnaDense till Wasco

2 maj 2017

LKAB Minerals säljer 1,3 miljoner ton av järnmalmsprodukten MagnaDense till Wasco Coatings Europe GmbH. Wasco använder MagnaDense i produktionen av tung betong som används för att belägga rören för gasledningen Nord Stream 2.

– Vi är glada att Wasco har valt MagnaDense från LKAB Minerals, det är ett kvitto på vår höga och jämna produktkvalitet. MagnaDense har använts i många stora gasledningsprojekt som exempelvis Tuxpan i Mexiko och den första Nord Stream. Att vi i hård konkurrens har valts som leverantör även för detta projekt befäster vår marknadsledande position, säger Leif Boström, vd på LKAB Minerals.

MagnaDense blandas i betongmixen för att producera tung betong som rören beläggs med. En rörsektion väger 24 ton, varav halva vikten erhålls från den tunga betongen som säkerställer att de ligger stabilt på havsbotten.

Leveranserna av MagnaDense kommer påbörjas redan i maj och beräknas fortgå till början av 2019. Leveranserna av MagnaDense sker från LKAB:s hamn i Narvik till Wasco:s anläggningar i Kotka i Finland och Mukran i Tyskland. Närheten till källan för järnmalm och den effektiva logistiken bidrar till att minska projektets miljöbelastning.

Fakta om LKAB Minerals

LKAB Minerals är en internationell industrimineralkoncern med en ledande position inom ett antal produktapplikationer. LKAB Minerals har kontor, fabriker och mineralbrytning i 12 länder i Europa, Asien och USA och har ca 300 medarbetare. LKAB Minerals omsatte 1560 miljoner SEK 2016 och är ett helägt dotterbolag till statligt ägda järnmalmsbolaget LKAB. Läs mer om LKAB Minerals, lkabminerals.com

Fakta om MagnaDense

MagnaDense är en järnmalmsprodukt (magnetit) vars storleksfördelning, höga järninnehåll och densitet har anpassats för ballastering och produktion av tung betong.

Kontaktperson: David Högnelid, Marknads- och Kommunikationschef, +46 920 381 72, david.hognelid@lkabminerals.com

LKAB Minerals är en internationell industrimineralkoncern med en ledande position inom ett antal olika produktapplikationer. Vi utvecklar hållbara minerallösningar i partnerskap med våra kunder, med fokus på funktion och användbarhet i kundens processer. LKAB Minerals är ett helägt dotterbolag till LKAB som är en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en betydande leverantör av industrimineraler.Läs mer om LKAB Minerals, www.lkabminerals.com

Media

Documents