LKAB Malmtrafik tar över lokförare i egen regi

29 juni 2015

LKAB Malmtrafik utökar sin verksamhet genom att anställa 43 egna lokförare. Ett avgörande steg i riktningen mot ökade volymer och leveranser.

– Effekten av en egen förarkår innebär rejäla kostnadsbesparingar. Dessutom har vi möjlighet att styra och planera förarbehovet vilket gör oss mer flexibla, säger Anders Björnström, vd på LKAB Malmtrafik. 

Från och med den 1 juli tar LKAB Malmtrafik över 31 lokförare från Green Cargo. Samtidigt utexamineras 12 LKAB-utbildade lokförare. Därmed kommer LKAB att bemanna malmtransporterna på det norra omloppet- helt i egen regi. I Norge finns det sedan tidigare LKAB-anställda lokförare, men på svenska sidan är detta en efterlängtad milstolpe.

– Projektet omfattar också en ny tågplan vilket innebär att körningarna kan optimeras. Dessutom får vi väldigt stora synergieffekter i och med att vi även kan nyttja förarna på terminalerna. Det är med andra ord enbart positivt med en egen förarkår, säger Anders Björnström.

Med en egen personalstyrka kan LKAB säkerställa att logistiken på malmbanan optimeras samtidigt som LKAB får en ökad kontroll över effektiviteten och kvaliteten.

Green Cargo kommer fortsättningsvis, på uppdrag från LKAB, att trafikera det södra omloppet och tillsatsmedelstransporterna.

Norra omloppet: Kiruna-Narvik, Kiruna-Svappavaara och Kiruna-Malmberget.
Södra omloppet: Malmberget-Luleå.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 20 miljarder kronor 2014 och har cirka 4 500 anställda i 15 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents