Öppet brev till svenska och norska regeringen om krisen på Malmbanan

22 februari 2024
Foto: Fredric Alm.

En lång rad svenska och norska företag, kommuner och organisationer har idag skickat in ett brev till regeringarna i Sverige och Norge för att kräva dubbelspår på Malmbanan.

På banan går inte bara omfattande transporter av järnmalm utan där fraktas också fisk, mineraler, dagligvaror och post. Utöver tillkommer insatsvaror till industrin, persontrafik och en ökande besöksnäring. Det finns inga alternativa transportvägar för det tunga godset och om övrig trafik flyttas från järnväg skulle detta leda till ökade utsläpp, slitage och trängsel på vägnätet.

Bland undertecknarna av brevet finns LKAB, H2GS, Norrbottens handelskammare, Luleå, Kiruna och Narvik kommuner, Svenska Turistföreningen, Volvo, och många fler.

”Vi tar detta initiativ för att vi är djupt bekymrade över banans undermåliga funktion och bristande kapacitet. Banans dåliga skick ger redan idag stora negativa konsekvenser för våra verksamheter, för vår konkurrenskraft och för våra länders välfärd och BNP. I förlängningen hotas även förmågan att växa och utvecklas men även våra länders beredskaps- och försvarsförmåga riskeras. Vi kräver därför att våra respektive regeringar tillsammans agerar och tillsäkrar en utbyggnad till dubbelspår på banan.”

Länk till hela brevet