Nu rullar malmtågen mot Narvik igen

20 februari 2024
Malmtåg i gryning
Strax efter klockan sju på tisdagsmorgonen 20 februari rullade det första malmtåget efter stoppet.

Efter över två månaders stopp kunde malmtrafiken äntligen återupptas på Malmbanans norra sträckning tisdag 20 februari.

– ÄNTLIGEN! Vi är så tacksamma för det hårda arbete som Trafikverket och deras entreprenörer har gjort. Med ett dubbelspår på linjen hade avbrottet inte blivit så här allvarligt, säger LKAB:s logistikchef Linda Bjurholt.

Det var på kvällen den 17 december som ett fullastat malmtåg spårade ur inne i ett snögalleri på stationen i Vassijaure nära den norska gränsen. Delar av spåret förstördes längs en sträcka på hela 15 kilometer före urspårningen. Trafikverket och BDX Rail har bytt 25.000 sliprar, lagat trasig räls och växlar.

– De har gjort ett fantastiskt arbete i den tuffaste miljö som finns i Sverige. I sträng kyla och hård snöstorm har de kämpat med frusna maskiner och betonghård banvall. Vi skickar ett innerligt tack till alla som slitigt längs linjen så att tågen nu kan rulla igen, säger LKAB:s logistikchef Linda Bjurholt.

Orsaken till urspårningen utreds av såväl LKAB som Trafikverket och Statens haverikommission.

– Oavsett vad orsaken var så ser vi nu konsekvenserna av den begränsade kapacitet Malmbanan har, som vi talat om så länge. Om det hade funnits dubbelspår hade vi kunnat öka trafiken söderut mot Luleå hamn, och konsekvenserna hade inte blivit så långvariga. Nu har vi fått lägga produkter på lager som blir mycket svårt att köra till kund inom en rimlig tid, säger Linda Bjurholt.

Totalt ligger det nu cirka 3 miljoner ton pellets i Kiruna och Svappavaara, det motsvarar över 400 fullastade malmtåg. LKAB kör i snitt 10 tåg om dygnet till Narviks hamn, och när trafiken rullar igen tas de tågen upp av de volymer som pelletsverken i Kiruna och Svappavaara producerar dagligen.

– Det finns idag ingen extrakapacitet för att köra fler tåg. Dessutom planerar Trafikverket för omfattande och för all del välbehövliga underhållsarbeten den kommande tioårsperioden. Det betyder tyvärr att kapaciteten sjunker ännu mer, säger Linda Bjurholt.

LKAB tappade intäkter på cirka 100 miljoner kronor om dagen efter urspårningen. Hur stora kostnaderna slutligen blir är ännu oklart, eftersom det kan ta flera år att leverera de lagrade produkterna.