LKAB bygger nytt Bolagshotell

12 december 2018

LKAB:s styrelse har tagit beslut om att uppföra ett nytt Bolagshotell med byggstart 2019. Den nya hotellbyggnaden blir en ersättning för det nuvarande Bolagshotellet som inte går att flytta.

– Det var med ett väldigt tungt hjärta som vi konstaterade att en flytt av byggnaden inte är möjlig. Därför är det här beskedet så glädjande, säger Bo Krogvig, LKAB:s kommunikationsdirektör.

LKAB:s Bolagshotell, som uppfördes år 1901, ritades i likhet med många andra byggnader från samma tidsepok av Gustaf Wickman. Med dess speciella arkitektur, beundransvärd konst och trevliga bemötande har Bolagshotellet kommit att bli en väldigt speciell byggnad för många av besökarna. Inte minst har Bolagshotellet blivit en viktig del av Kirunas stadsbild.

– Bolagshotellet är onekligen en speciell byggnad som är starkt förknippad med LKAB och Kiruna. Bolagshotellet är på sätt och vis en symbol för vår gemensamma historia och har ett högt kulturhistoriskt värde, säger Bo Krogvig, LKAB:s kommunikationsdirektör.

Den 28 april 2016 beslutade LKAB:s styrelse att flytta Bolagshotellet från sin nuvarande plats till det nya kulturområdet, vid foten av berget Luossavaara. Det visade sig emellertid vara omöjligt eftersom dokumentationsunderlaget, i relation till byggnadens konstruktion, var bristfällig. Nu är det däremot klart att en ny byggnad ska ersätta det gamla Bolagshotellet som avvecklas under 2019.

– Det blir en byggnad som påminner om det nuvarande Bolagshotellet utvändigt. Vi kommer att utgå från 1925 års ritningar, innan de många tillbyggnaderna tillkom, säger Tjabba Nordanfjäll, senior projektledare på LKAB:s samhällsomvandlingsenhet.

Den innebär att den klara gula fasadfärgen med den frisliknande fjällpanelen närmast takfoten ska återskapas liksom takkonstruktionen med den röda färgsättningen. Med andra ord blir det en utvändig replika utifrån 1925 års design medan det invändigt blir en byggnad som anpassas till modern byggstandard.

– På samma sätt som det gamla stadshuset fungerade som Kirunabornas vardagsrum är Bolagshotellet LKAB:s vardagsrum. Det har varit hem för vår konstsamling under åtskilliga år och nu upprättar vi vardagsrummet på nytt, men i en ny tappning. Själen får flytta in igen, säger Bo Krogvig.

Förberedelserna av marken på Luossavaaraområdet och på Lotten Erikssons gata 24, uppkallad efter Bolagshotellets första föreståndarinna, påbörjas under nästa år.

– Den nya byggnaden ska fyllas med den kultur, historia och de minnen som omslutit det nuvarande Bolagshotellet. Samtidigt ska nya minnen och historier skapas på sin nya plats, säger Bo Krogvig.

Från öppning till stängning och under 115 år har Bolagshotellet fungerat precis på samma sätt. Syftet har alltid varit att hålla öppet för LKAB-anställda och bolagets många gäster. Det nya hotellet kommer att fungera på samma sätt som tidigare.

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 23 miljarder kronor 2017 och har cirka 4 100 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Documents