LKAB beställer ytterligare 20 malmvagnar av Kiruna Wagon

8 maj 2024
Malmvagnar på Malmbanan.

Kiruna Wagon och LKAB har tecknat avtal på 20 nya malmvagnar, utöver de 100 vagnar som beställdes 2022. Investeringen görs för att ersätta de vagnar som skadades i vinterns urspårningar på Malmbanan.

Sedan trafiken kom igång efter urspårningarna har LKAB lagt mycket arbete på att effektivisera flödet i malmleveranserna. Man snittar idag på 10 fullastade malmtåg per dag till Narviks hamn.

– Att vi nu gör en tilläggsinvestering på ytterligare vagnar för att ersätta de som skadats i urspårningarna gör att vi förbättrar våra förutsättningar att lyckas hålla ett högt leveranstempo till hamnarna, säger Caroline Wiss, vd på LKAB Malmtrafik.

– För Kiruna Wagon är detta en viktig tilläggsorder i en etablerad produktionslina. Samtidigt som vi är glada för beställningen känns anledningen till att vagnarna måste byggas inte lika rolig. Vi är väl medvetna om att järnvägslogistiken är att yttersta betydelse och en del i LKAB:s ”röda linje”, därför känner vi en stolthet att få fortsatt förtroende att leverera vagnar till Norrbottens motor LKAB, säger Fredrik Kangas, vd på Kiruna Wagon.

Av de 100 första vagnarna har Kiruna Wagon till dagens datum levererat 40, vilka nu är ute i trafik. Det levereras fortsatt 2-4 nya vagnar varje vecka. Till hösten beräknas den sista av de 100 vagnarna vara levererad och då påbörjas direkt tillverkningen av de 20 extra vagnar som LKAB nu beställt. Dessa ska levereras under oktober-december 2024.

– De nya vagnarna till trots är läget svårt för vår logistik. Banunderhållsperioden på Malmbanan har påbörjats, då underhållsåtgärderna är mer omfattande än tidigare, och därför är det mer utmanande för LKAB att hålla samma leveranstempo som de senaste veckorna, säger Caroline Wiss.

Totalt har LKAB idag 17 dubbellok av modellen IORE och cirka 1100 malmvagnar i drift.

Kontakt: Anders Lindberg, Presschef LKAB, Tel: 46 (0)72 717 83 55. E-mail: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023. nlkab.com

Media

Documents