Koldioxidfri asfalt kan minska Sveriges utsläpp med en procent

12 december 2019

Projektet SMMART utvecklar mikrovågsbaserad teknik för att värma asfalt med inblandad magnetit. Detta innebär att värmningen kan drivas med el istället för med fossila bränslen.

Idag värms asfalt genom förbränning av fossilt bränsle och asfaltshanteringen står för cirka en procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Projektet SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) utvecklar en mikrovågsbaserad teknik för att värma asfalt med inblandad magnetit. Detta innebär att värmningen kan drivas med el istället för med fossila bränslen. Projektet kommer också att belysa och driva på arbetet med arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor samt skapa förutsättningar för projektets partners att lansera en klimatsmart lönsam lösning på en internationell marknad.

— Projektets styrka är det breda angreppssättet med hela värdekedjan representerad från råmaterial, teknik och utrustning till utförare och beställare. Parternas unika kompetenser ger möjlighet att skapa framtidens teknik och arbetssätt. Det kommer att generera affärsmöjligheter för partnerföretagen, kunna minska koldioxidutsläppen från asfaltshantering samt förbättra arbetsmiljön, säger Leif Boström, direktör Division Specialprodukter LKAB.

Projektet kommer inledningsvis att fokusera på gjutasfalt och lagningsmassor till potthål. Under våren utvecklar projektet recept kopplat till värmningsteknik som sedan ska ingå i fältförsöken som görs på Trafikverkets utvalda anläggning. Parallellt med detta beaktar projektet hur tekniken kan förbättra arbetsmiljön och jämställdheten i asfaltbranschen, för att vid projektslut presentera strategier.

Parter i projektet är LKAB, Ecoloop, Combitech, Skanska, Nynas, Glasir, GeoArc, Luleå tekniska universitet, Trafikverket och VTI. Projektbudget är 20 miljoner kronor varav Vinnova bidrar med 50 procent. Projektets arbete bidrar till de globala målen i Agenda 2030 inom bland annat Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Hälsa och välbefinnande samt Hållbar Konsumtion och Produktion.

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 26 miljarder kronor 2018 och har cirka 4 200 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Documents