Gruvnäringen ses som mer hållbar i norr

14 juni 2021

Synen på gruvnäringen som hållbar är tre gånger starkare i norra Sverige än i övriga landet. Det visar en ny undersökning om svenskars attityd till hållbarhet. Undersökningen är framtagen av Insight Intelligence tillsammans med LKAB, Öresundskraft, PreZero och Sparbanken Syd.

Den bransch som ses som den mest aktiva i hållbarhetsarbetet är energisektorn. 49 procent av de svarande pekar ut energibolagen, medan 5 procent anger gruvbranschen (en ökning från 4 procent i förra årets undersökning). Något som sticker ut är dock att i norra Sverige, där den absoluta majoriteten av Sveriges gruvnäring finns, svarar 15 procent att just gruvbolagen arbetar mest aktivt med hållbarhet.

– Nu har undersökningen inte tittat närmare på varför människor svarar som de gör, men det är ju i norr vår bransch finns och där vi genomför åtgärder för miljö och klimat. Vi tror också att LKAB:s enorma satsning på att ställa om till koldioxidfri järnsvamp har börjat ge avtryck i folks medvetande, och kan ändra synen ännu mer framöver, säger Anna Lidbom, hållbarhetschef på LKAB.

Stålbranschen hamnar högt, på en femte plats, vilket kan kopplas till satsningarna på fossilfritt stål, där LKAB blir en nyckelaktör som framtida leverantör av koldioxidfri järnsvamp.

Hållbarhet viktigt vid rekrytering

Resultaten i undersökningen baseras på svar från 1 000 svenskar mellan 16 och 70 år, och visar på stora skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnor anser i större utsträckning (88 procent) än män (73 procent) att det finns stora klimatproblem och de är också betydligt mer oroliga över klimatutvecklingen (70 procent) än vad män är (51 procent). Hållbarhet har också blivit en viktig del av företags varumärkesbyggande som arbetsgivare, det som kallas employer branding. Majoriteten av svenskarna tycker att företags hållbarhetsarbete är viktigt när de söker jobb (53 procent).

– Vi tror detta kommer att bli ännu viktigare för arbetssökande med tiden, att man känner att ens arbete bidrar till en hållbarare värld. Och är det någonstans man kan göra det ordentligt så är det på LKAB! Vår omställning ska ju till exempel minska de globala koldioxidutsläppen med 35 miljoner ton, lika mycket som två tredjedelar av hela Sveriges utsläpp av koldioxid, säger Anna Lidbom.

Stark efterfrågan på hållbara produkter

Så många som nio av tio i undersökningen säger sig också vara beredda att betala mer för hållbara produkter och tjänster. Det är endast sex procent som inte alls säger sig vara beredda att göra det.

– Det speglar också de signaler vi får från marknaden och våra kunder. Det finns redan nu en efterfrågan på produkter som ger mindre avtryck på miljön och klimatet. Vi tycker det bekräftar att vårt beslut att ställa om vår produktion är riktig, även om det till en början innebär att slutprodukten får ett högre pris, säger Anna Lidbom.

De som i störst utsträckning är beredda att betala med för hållbarhet är kvinnor mellan 30 och 49 år. En intressant notering är att svaren inte skiljer sig beroende på hur mycket man tjänar i månaden. De som tjänar minst, respektive mest pengar är i samma utsträckning beredda att betala mer pengar för hållbara produkter och tjänster

Årets undersökning visar att nästan alla i Sverige ser hållbarhet som viktigt (95 procent) och att de flesta ser stora klimatproblem (80 procent).

Kontaktperson: Anders Lindberg, presschef LKAB, tel: +46 (0)980 783 55. E-post: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Media

Documents