Energimyndigheten stödjer projektet för koldioxidfri järnframställning

14 juni 2016

Energimyndigheten har idag beslutat att stödja förstudien i SSAB, LKAB och Vattenfalls initiativ för en koldioxidfri järnframställning. Förstudien har beviljats ett bidrag på 6,7 miljoner SEK.

– Stödet från Energimyndigheten är mycket glädjande eftersom det handlar om ett stort tekniksprång som måste till om vi ska lyckas. Det skulle inte bara stärka stålindustrin och därmed svensk järnmalmsproduktion, utan bli en viktig del i målet att göra Sverige fossilfritt till år 2045, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB

Det var i början av april som SSAB, LKAB och Vattenfall tillsammans meddelade att man initierade ett projekt för att lösa koldioxidfrågan i svensk stålindustri. Genom att gå ifrån dagens process med masugnar med kol och koks och istället använda direktreduktion med hjälp av vätgas är målet med initiativet att få en stålprocess som inte släpper ut någon koldioxid – utan bara vatten.

– Projektet kan vara startskottet för en radikal omställning av svensk stålindustri. På sikt kan det innebära att Sverige blir först i världen med storskalig produktion av järn med hjälp av vätgas, säger Klara Helstad, chef för enheten hållbar industri på Energimyndigheten.

Sverige har unika förutsättningar för ett sådant här initiativ. Här finns en specialiserad och innovativ stålindustri, tillgång till elkraft som är fossilfri och Europas mest högkvalitativa järnmalm. LKAB har också en av världens klimatsmartaste processer för att producera järnmalmsprodukter. För att projektet ska kunna genomföras krävs dock fortsatt betydande nationella insatser från staten, forskningsinstitut och högskolor under en period av 20-25 år förutom företagens egna insatser.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2015 och har cirka 4 500 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents