Det här händer i samhällsomvandlingarna 2018

8 februari 2018

Under 2017 tog samhällsomvandlingen fart i både Kiruna och Malmberget. 2018 är inget undantag, förändringarna fortsätter i samma takt.

Nya bostadsområden växer fram – samtidigt som byggnader rivs i områden som påverkas av samhällsomvandlingen. På många håll pågår markarbeten med nya vägar, olika ledningsdragningar samt arbeten med planering av nya områden. Samtidigt omvandlas områden som avvecklats till industrimark. Totalt pågår eller påbörjar LKAB byggandet av cirka 600 bostäder i Gällivare och cirka 160 bostäder i Kiruna.

– Förra året tog samhällsomvandlingarna fart på båda orter och blev betydligt mer märkbara än tidigare. Utveckling ska gå före avveckling och arbetet med förändringarna ska fortsatt utföras ansvarsfullt. Tillsammans gör vi resan mot nya samhällen, säger Stefan Hämäläinen, direktör för LKAB:s samhällsomvandlingar.

Det här händer i Kiruna 2018

Det här händer i Malmberget och Gällivare 2018

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2016 och har cirka 4 200 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents