Information om Europas största fyndighet för sällsynta jordartsmetaller

LKAB har identifierat betydande mängder sällsynta jordartsmetaller i Kirunaområdet, nödvändiga för bland annat tillverkning av elbilar och vindkraftverk.

Efter framgångsrik prospektering redovisar bolaget idag mineraltillgångar för sällsynta jordartsmetaller på mer än en miljon ton oxider – den nu största kända fyndigheten av sitt slag i Europa.

– Det här är goda nyheter inte bara för LKAB, regionen och för svenskarna utan även för Europa och för klimatet. Det är den största kända fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller i vår del av världen och skulle kunna bli en betydande byggsten för att få fram de kritiska råmaterial som är helt avgörande för att möjliggöra den gröna omställningen. Vi står inför ett utbudsproblem. Utan gruvor, inga elbilar, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Läs hela pressmeddelandet här
Read the full press release in English here

Se hela presskonferensen här:

Och ladda ner den här.
Animation över Kirunagruvan och malmkroppen Per Geijer.
Animation of exploration
Prospektering lägger grunden för framtiden.
Kritiska mineral för stärkt europeisk självförsörjning och den gröna omställningen.
Från avfall till kritiska råmaterial.
Här finns nedladdningsbara pressklipp, fritt för användning i redaktionellt material