LKAB kan ersätta Europas import av fosformalm från Ryssland

27 april 2022
Hand med ett vitt pulver-aktigt material i

Den nya fyndigheten Per Geijer innehåller upp till åtta gånger så mycket fosfor jämfört med de malmkroppar som LKAB bryter idag.  Med cirkulär utvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller som biprodukter från järnmalmsbrytningen ger det LKAB en potential att helt ersätta importen av fosformalm till Europa från Ryssland. Fosfor är ett av tre näringsämnen i mineralgödsel och nödvändigt för vår livsmedelsproduktion.

Inom ReeMAP-projektet utvecklar LKAB cirkulära lösningar för utvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller från dagens järnmalmsproduktion. Europa har endast en producent av fosfor och ingen produktion alls av jordartsmetaller. LKAB kan därmed öka Europas självförsörjande, och Per Geijer-fyndigheten skapar möjligheter att väsentligt öka LKAB:s bidrag.
– Per Geijer är ett viktigt tillskott till våra mineraltillgångar i Kiruna. Hittills har vi rapporterat drygt 400 miljoner ton mineraltillgångar med höga järnhalter. Våra prospekteringsinsatser fortsätter med syfte att definiera fyndighetens storlek som för närvarande är öppen mot norr och mot djupet. Det som är unikt med denna malmkropp är de höga halterna fosfor, och även om vi inte har analyserat detta klart har vi tidigare konstaterat att halterna av sällsynta jordartsmetaller brukar öka i samma omfattning som fosforhalterna. Det bör ge oss en unik möjlighet att utvinna dessa kritiska råmaterial som en viktig biprodukt, säger Pierre Heeroma, direktör för prospektering, strategi och affärsutveckling på LKAB.                                    

Europa är importberoende av fosfor och sällsynta jordartsmetaller

Fosfor är ett av tre nödvändiga näringsämnen som tillförs i form av mineralgödsel inom jordbruket. Ungefär hälften av världens livsmedelsproduktion är beroende av detta. Europa är importberoende till 90 procent av fosfor och Ryssland står för en betydande del av produktionen. I och med Rysslands invasion av Ukraina har tillgång och priser för mineralgödsel blivit ett stort problem, som kan få konsekvenser med höga matpriser globalt och brist på livsmedel i fattiga länder. Det är mot denna bakgrund som fosfor återfinns på EU:s lista över 30 kritiska råmaterial. Gemensamt för dessa råmaterial är att de är viktiga för vår industri och ekonomi, att vi är importberoende och att det finns en stor risk för försörjningsavbrott, till exempel relaterat till geopolitiska risker. Även sällsynta jordartsmetaller finns med på listan över kritiska råmaterial. Europa har ingen egen gruvbrytning av dessa. Kina dominerar såväl brytning som förädling, medan Europa har ett stort beroende av jordartsmetaller för att producera elbilar och vindkraftverk som behövs för vår gröna omställning.

Starkt stöd för att utveckla produktion av kritiska mineral

– Vi kommer att prospektera Per Geijer mer under kommande år och vår avsikt är att lämna in en ansökan om bearbetningskoncession. Även om det finns utmaningar med att etablera nya gruvor, vilket Per Geijer blir även om den ligger i anslutning till befintlig verksamhet, så upplever vi ett stort intresse och stöd för våra planer. Och det är inte så konstigt, Sverige har världens kanske mest klimat- och miljöeffektiva mineralproduktion, då är det rimligt att vi också tar ett ansvar för att producera kritiska mineral till Sverige och Europa, avslutar Pierre Heeroma.