LKAB blir huvudägare i REEtec AS, bygger stark nordisk industri för sällsynta jordartsmetaller

8 november 2022

Det norska bolaget REEtec AS har utvecklat en innovativ och hållbar teknik för separation av sällsynta jordartselement, som kan konkurrera med den dominerande kinesiska produktionen. Nu ska den första fabriken byggas i Herøya, Norge.

─ LKAB planerar att utvinna jordartselement som biprodukt från vår järnmalmsbrytning. Tillsammans med REEtec kan vi skapa basen i en stark och hållbar nordisk värdekedja för sällsynta jordartsmetaller, säger Jan Moström, vd och koncernchef, LKAB.  

Efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller till elbilar och vindkraftverk förväntas öka mer än femfalt fram till 2030 vilket är ett bevis på att den gröna omställningen fungerar. Men Europa är importberoende av dessa kritiska mineral och Kina dominerar produktionen. EU har utlyst en strategi för kritiska råmaterial som ska öka Europas självförsörjande.

Ökad Europiska självförsörjandegrad behöver adressera hela värdekedjan, från gruvbrytning, till förädling och produktion av nyckelkomponenter som använder jordartsmetaller, som till exempel permanentmagneter. Eftersom Europa saknar utvinning och enbart har marginell förädlingskapacitet markerar LKAB:s och REEtec:s samarbete starten på något nytt i Europa. Planen är att REEtec:s första fabrik ska stå klar andra halvåret 2024 i Herøya, Norge, och en andra fabrik planeras till 2026 som ska kunna förädla material från LKAB som ska vara tillgängligt från 2027.

─ Att LKAB, med dess starka industriella position och tekniska kunskap, går in som huvudägare är en bekräftelse på vår teknik. REEtec är nu väl positionerat för att bli en ledande europeisk REE-aktör, säger John Andersen, styrelseordförande i REEtec och koncernchef för Scatec Innovation AS som sedan mer än 10 år varit huvudägare och en stark drivkraft för REEtec:s utveckling.

REEtec-processen kombinerar hög effektivitet och konkurrenskraftig kostnad med upp till 90 procent lägre koldioxidutsläpp. Ett viktigt inslag i processen är att i stort sett alla förbrukningsvaror återvinns och återanvänds. Energibehovet är också mycket lågt och elförbrukningen baseras till 100 % på vattenkraftskällor från Norges gröna nät. REEtec:s teknik gör det möjligt att producera högkvalitativa produkter på ett mycket effektivt sätt och med en mycket mindre påverkan på miljön än någon konventionell separationsprocess för sällsynta jordartsmetaller.

LKAB producerar 80 procent av Europas järnmalm och leder omställningen av järn- och stålindustrin med strategin att producera koldioxidfri järnsvamp med vätgasteknik. Men LKAB är sedan 80-talet också engagerade inom mineralindustrin, genom sitt Affärsområde Specialprodukter, där man producerar och förädlar mer än 30 mineral. En stor del av dessa, motsvarande 30 procent av det totala försäljningsvärdet är sekundära produkter. Denna cirkulära ambition är numer en central del av LKAB:s strategi för framtiden men med ökat fokus på kritiska råmaterial; att utveckla och använda innovativ fossilfri teknik för att utvinna och förädla strategiskt viktiga jordartsmetaller (Rare Earth Elements, REE) och fosfor till mineralgödsel från dagens gruvavfall. Det kommer medföra investeringar i Kiruna och Malmberget, samt etablering av en cirkulär industripark i Luleå som utvinner de kritiska mineralen, med planerad produktionsstart 2027.

I LKAB:s process utvinns jordartsmetallerna som ett koncentrat som innehåller samtliga jordartselement i en mix. För att bli till metaller behöver de först separeras från varandra. Leif Boström är direktör för Affärsområde Specialprodukter inom LKAB och förklarar varför värdekedjan från gruva till marknad är viktig:

─ Värdet på produkterna ökar med varje förädlingssteg. Att vi dessutom bryter beroendet av Kina för detta förädlingssteg gör att de cirkulära produkter vi kommer erbjuda till marknaden är verkligt hållbart producerade. Att vi blir huvudägare i REEtec är därmed en naturlig förlängning av vår värdekedja och passande del i vår strategi, säger Leif Boström.

REEtec genomför nyemission för att finansiera första fabriken – LKAB blir huvudägare

REEtec har genomfört en finansieringsrunda på NOK 1,2 miljarder för att finansiera uppförandet av den första fabriken för separation av jordartsmetaller. Det är i denna nyemission LKAB har investerat 400 MNOK och blir största ägare, dessutom tillkommer det statlige norska investeringsbolaget Nysnø Klimainvesteringer, Mercuria och TechMet som nya aktieägare. Tidigare huvudägare, Scatec Innovation är specialiserade på att utveckla och driva bolag inom förnyelsebar energi och den gröna omställningen. De kvarstår som en stor ägare och är fortsatt engagerade i bolaget.

Om REEtec och deras unika process

Pressträffen sänds live kl. 11.00 och kan ses i efterhand: LKAB Pressträff 8 november 2022

Representerar du media och vill ha möjlighet att ställa frågor?
Mejla Karoline Carlson, kommunikationschef affärsområde Specialprodukter karoline.carlson@lkab.com för att få en zoomlänk skickad till dig.

Pressbilder hittar du här: LKAB:s pressrum på Cision.com

Kontakt: Anders Lindberg, Presschef LKAB, Tel: 46 (0)980 783 55. E-mail: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 49 miljarder kronor år 2021.

Att vi blir huvudägare i REEtec är därmed en naturlig förlängning av vår värdekedja och passande del i vår strategi.

Leif Boström, direktör för affärsområde Specialprodukter på LKAB

Media

Documents