LKAB utformar vision för framtidens Svappavaara

2 december 2022

Hur ska Svappavaara se ut efter att gruvverksamheten är över? Den frågan är i fokus när en vision för ekologisk landskapsutformning för området nu ska tas fram.

Flygbild över gruvområde

Prospekteringsresultaten är mycket positiva och vi planerar för en lång framtid i Svappavaara. Men när gruvbrytning slutligen är klar vill vi lämna efter oss ett område med levande naturmiljöer med stora värden för biologisk mångfald, rennäring och mänsklig rekreation. Därför ska nu en så kallad vision för ekologisk landskapsutformning utformas.

Visionen ska tas fram i samverkan med samebyarna i närheten, Laevas och Gabna, allmänheten och så klart gruvverksamheten i Svappavaara. Det planeras för både samråd, besök och workshops för att samla in så bred kunskap som möjligt om verksamhetsområdet med omnejd.
– Vi skapar en vision för hur Svappavaara kan komma se ut när vi är klara. Det finns enorma möjligheter här och i det här arbetet är den lokala kunskapen otroligt viktigt. Därför vill vi ha hjälp av människor i vårt närområde, säger Camilla Esberg, miljöingenjör.

Visionen kommer dels att användas som målbild för framtiden, men den ska också vara ett verktyg för hur gruvområdet hanteras redan idag. Vårt industriområde förändras allt eftersom verksamheten förändras och det påverkar både utbredningen och markanvändningen. Med ett samlat grepp kring hur marken ska omformas under tider då gruvan inte behöver den kan områden börja behandlas tidigare och det ger oss möjligheter att återlämna markområden tidigare än annars.

Arbetet med visionen påbörjades under våren 2022 och kommer att pågå fram till våren 2023.

Resultatet av arbetet kommer sedan, när arbetet är avslutat, att förmedlas i kortfattad form här på LKAB.com.

Har du frågor gällande visionen eller arbetet? Skicka dem till camilla.esberg@lkab.com.