Vill du göra en stor samhällsinsats och arbeta inom vården?

9 december 2020

Med anledning av coronapandemin är Region Norrbotten, tillsammans med övriga regioner och landsting, i behov av sjukvårdskunnig personal. LKAB ger återigen anställda med vårdkompetens möjlighet att göra en stor samhällsinsats.

Veronica Vennberg, planerare på LKAB, rycker åter igen in och arbetar som undersköterska på Kiruna sjukhus.

LKAB erbjuder dig tjänstledighet för att arbeta inom vården. Under perioden behåller du din grundlön och övriga tillägg/förmåner som du har i ditt anställningsavtal. Regionen kommer att ersätta dig för exempelvis obekväm arbetstid, jour och beredskap.

Med anledning av den ökade smittspridningen i samhället är Region Norrbotten åter igen i behov av sjukvårdskunnig personal. För LKAB:s del är det precis lika självklart som det var i våras, när smittspridningen tilltog, att ställa upp och skapa förutsättningar för anställda att göra en viktig samhällsinsats. 

— Vi uppmanar dig som är vårdutbildad och vill göra en insats att prata med din chef som gör en bedömning om detta är möjligt. Chefen kontaktar sin HR-Businesspartner för vidare hantering, säger Carina Martinsson, HR-chef för affärsområde Järnmalm på LKAB.