Viktiga steg för att höja LKAB:s konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet

27 april 2017
Man talar inför publik
LKAB:s årsstämma 2017 på Vetenskapens Hus i Luleå.

Idag hölls LKAB:s årsstämma på Vetenskapens Hus i Luleå. För att sammanfatta året har LKAB effektiviserat sin verksamhet, infört en ny koncernstruktur och formulerat nya koncernmål. Åtgärderna har bidragit till ökade volymer och rekord i pelletsproduktionen. Nu blickar vi framåt mot LKAB 5.0.

Nya mål och en ny strategi introducerades under året med fokus på lönsamhet och konkurrenskraft. Den nya koncernstrukturen med tre affärsdrivande divisioner; Norra, Södra och Specialprodukter, tar form. I januari tangerar järnmalmspriset den lägsta nivån sedan råvaran började handlas på spotmarknaden 2009. Priserna stiger under året och efterfrågan på järnmalmsprodukter är god.

— Mycket pekar åt rätt håll nu. Tack vare en stabil produktion med få avbrott har vi under året ökat volymerna med 7 procent och med tydligt fokus på högförädlade produkter har vi slagit nytt rekord i pelletsproduktion, säger Jan Moström, vd och koncernchef.

Under året levereras 27 miljoner ton järnmalmsprodukter – en ökning med över 11 procent jämfört med föregående år. Dessutom har vi uppnått rekord av pelletsleveranser. Men trots ökade leveranser och sänkta kostnader, tyngs årets resultat ner då dagbrottsgruvan i Mertainen läggs i malpåse och kostnaderna för samhällsomvandlingarna ökar. Även prissäkringar påverkar resultatet negativt.

— Jag är försiktigt optimistisk inför 2017, vi räknar med en stabil prisnivå. 2016 var året då grunden lades till ett starkare och mer uthålligt LKAB. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare, som var och en har bidragit till det. Det är min övertygelse att ledarskap och medarbetarskap är fundament för starka bolag. Tillsammans handlar det nu om att fortsätta på den inslagna vägen, avslutade Jan Moström.

Framtidstro och fokus på ett större och starkare LKAB kännetecknade hela stämman. Ägarens representant var Anna Magnusson.

— År 2016 var en prövning för LKAB och vi gläder oss åt ökade leveransvolymer och produktionsrekord. Samtliga medarbetare har gjort stora insatser de senaste två åren och det stärker LKAB:s konkurrenskraft, säger Anna Magnusson, ägarens representant.

Magnusson avslutade med att tacka vd, styrelse och LKAB:s medarbetare för ett gott arbete det gångna året.

Här hittar ni vd Jan Moströms anförande i sin helhet.