VD Lars-Eric Aaro i Europaparlamentet

19 mars 2011

Vd Lars-Eric Aaro framträdde tisdag 15 mars på en konferens i Europaparlamentet i Bryssel om Barentssamarbetet.

Värd var utrikesminister Carl Bildt, eftersom Sverige för närvarande är ordförande i Barentsrådet. Syftet med konferensen var att skapa uppmärksamhet kring Barentsområdets unika potential att försörja Europa med råvaror.

LKAB var enda näringslivsrepresentant. Även näringsminister Maud Olofsson deltog, liksom kommissionären för industrifrågor Antonio Tajani, Rysslands ambassadör till EU Vladimir Chizhov, finska SGUs generaldirektör Elias Ekdahl, Europaparlamentariker Lena Ek samt statssekreterare från Norge och Finland.

 I diskussionen som följde avslutade Lars-Eric Aaro:

There is a window of opportunity for raw materials in the Barents region, and it´s wide-open, but it will not be open for ever.

• We have the most comprehensive environmental legislation in place
• We have the market, – the customers
• We have the skills and technology
• We have the investors
• We have the entrepreneurs
BUT
 • We need to improve and expand the infrastructure
• We need to improve the permitting process for environmental permits.

– Det är en stor framgång för gruvbranschen i Sverige och Barentsområdet att få lyfta upp våra affärsmöjligheter till EU-strategiska aktiviteter för att minska importen av råvaror till Europa, säger Lars-Eric Aaro. Det är också resultatet av många års arbete i Sverige och EU med att betona råvarornas betydelse för Europa.

– Barentsrådet kommer att träffas i Kiruna i oktober 2011, under ordförandeskap av Norge. Då skall bland annat råvarustrategin för Europa diskuteras samt hur EU kan bidra till infrastruktursatsningar, bland annat Malmbanan i Sverige och dess motsvarighet Ofotenbanen på den norska sidan. Utrikesminister Carl Bildt har inbjudit alla utrikesministrar inom Barentsområdet till detta möte.

Länk till euractiv.com med mer information.