Värdefulla material tas tillvara från avfall

25 juni 2019
Dammar.
Damm på LKAB:s industriområde i Malmberget.

Det handlar om resurshantering och effektivitet – och en lönsam affär. Genom ReeMAP vill LKAB återvinna delar av det gruvavfall som idag hamnar på deponi i dammarna:– Vi ska vara ett hållbart gruv- och mineralföretag som bidrar till att nå de globala miljömålen, en del av det är att utveckla flöden för sekundära material, det vill säga ta vara på allt det vi gräver fram, säger Ulrika Håkansson, teknisk affärsutvecklare på Division Specialprodukter.

Potentialen för projektet är stor, man räknar med att LKAB kan täcka två procent av världsproduktionen av sällsynta jordartsmetaller och fem gånger Sveriges behov av MAP, mineralgödsel baserat på fosfor. Bägge produkterna faller in under EU:s definition av kritiska råmaterial, där det tas hänsyn till ekonomisk betydelse och tillgång.
– Det ligger två aspekter bakom det här: först och främst handlar det om resurseffektivitet, att vi tar hand om det vi tar ur jordskorpan, men vi ser också ett stort värde i produkterna, både de sällsynta jordartsmetallerna och den fosfor vi plockar ur apatiten, säger Ulrika Håkansson.

Fosfor är framför allt viktigt inom jordbruket. Idag finns en enda leverantör inom EU som tillhandahåller fosfor. Resterande del av Europas behov importeras från Marocko och Kazakstan.
– Tittar man på fosfor så är den produkt vi får fram en ren och höggradig fosfor, utan föroreningar. Att vi har en så pass bra kvalitet på produkten är såklart något som är väldigt bra både ur ett hållbarhets- och marknadsperspektiv, säger Ulrika Håkansson.

En annan fördel för LKAB för det här projektet är att man inte behöver starta ny brytning från noll. Materialet har redan plockats upp i och med järnmalmsproduktionen, ingen ny gruva behöver alltså anläggas enkom för den här produktionen.

Sällsynta jordartsmetaller används i en mängd olika elektroniska komponenter som vi använder till vardags och som är viktiga för ett modernt samhälle, men idag finns överhuvudtaget ingen produktion i Europa. 95 procent av mineralerna produceras i Kina, ­vilket innebär att vi blir enormt beroende av dem. Det finns stora fördelar att dra av egen, svensk produktion, inte minst miljö- och energimässigt. Men det kommer att kräva ny, innovativ teknologi och samarbete:
– Något som egentligen kännetecknar alla våra stora utvecklingsprojekt, ReeMAP, HYBRIT och SUM, är att de bygger på partnerskap, där vi arbetar tillsammans och lär oss av varandra. I just ReeMAP handlar det om helt ny teknologi i stor, industriell skala. Vi bygger helt ny kunskap tillsammans med andra, i det här fallet Ragn-Sells och deras dotterbolag EasyMining. Mycket av det här är nytt även för dem, berättar Ulrika Håkansson.
– Det finns ju risker i det här, det är viktigt att komma ihåg. Vi vet inte om vi kommer att gå i mål med det, men vi är modiga nog att ta de här stegen och försöka. Vi gör det för att vi vill bredda och stärka LKAB och samtidigt bidra till en hållbar utveckling.