Välkommen att delta på LKAB:s samråd

3 mars 2023
Två personer studerar en borrkärna

Inför ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen för fyndigheten Per Geijer håller LKAB samråd för berörd allmänheten och särskilt berörda. Varmt välkommen!  

LKAB ansöker om bearbetningskoncession för fyndigheten Per Geijer (Luossavaara K nr 2) och i samband med det vill vi välkomna allmänheten till Aurora Kultur & Kongress under två kvällar i mars.
– Samrådet är en central del av vår ansökning om bearbetningskoncession. Genom samråd har vi möjlighet att skapa en öppen dialog med alla parter som kan beröras av en framtida utvinning och ju fler som deltar – desto bättre!, säger Viveka Nordanfjäll Roslin, senior projektledare på LKAB och fortsätter:
­– Den input vi får under samråden blir en viktig del av det underlag till ansökan som ska lämnas till Bergsstaten.

Om LKAB skulle få en beviljad bearbetningskoncession innebär det att LKAB har rätt att utvinna och tillgodogöra sig fyndigheten. Men det innebär inte att LKAB har rätt att starta en gruva.
– Vi är långt ifrån en gruva i dagsläget och innan vi ens kan börja prata och planera för en framtida gruvbrytning behöver vi en beviljad bearbetningskoncession. Det är ett första steg på vägen för att ta reda på mer om fyndigheten, säger Viveka Nordanfjäll Roslin. 
En bearbetningskoncession gäller i 25 år med möjlighet till förlängning vilket skulle ge LKAB tid att utreda och utforma en framtida verksamhet.  

Inför samrådet har ett så kallat samrådsunderlag tagits fram som du hittar här.

Underlaget beskriver fyndigheten, hur en eventuell utvinning och bearbetning skulle kunna utformas. Underlaget tar också fasta på den huvudsakliga omgivningspåverkan, med fokus på hushållning med mark och vatten.
– Jag hoppas att så många som möjligt vill delta. Det här är helt enkelt ett tillfälle för alla som är intresserade av bearbetningskoncessionen att få veta mer. Vi kommer vara många representanter på plats och svarar gärna på frågor och funderingar, säger Viveka Nordanfjäll Roslin.

Samrådet hålls under två dagar i kulturhusets lokaler i Kiruna, det vill säga; Aurora Kultur & Kongress, i lokalen Dálvi och i foajén på plan 2. LKAB väljer att hålla samråd under två dagar för att så många som möjligt ska kunna delta och tillfällena inleds klockan 18:00 med en kortare inledning och bakgrundsbeskrivning. Upplägget för kvällens presenteras, syfte och avgränsningar för bearbetningskoncessionen – vilka delar som ska avgöras och bedömas. Därefter hålls samrådsmötet som ett öppet hus med stationer för olika sakområden.
LKAB:s representanter finns tillgängliga för frågor och diskussion. Dessutom kommer formulär för synpunkter finnas tillgängligt. 

Varmt välkommen!

Klicka här för att ta del av inbjudan i sin helhet.