Flera meter på vägen mot Per Geijer

8 februari 2023
Ortdrivningen från Kirunagruvan i riktning mot fyndigheten Per Geijer har nått 400 meter under vecka 6. Foto: Josefine Ejemalm

400 meter. Ungefär så långt har drivningen av undersökningsorten, från Kirunagruvan i riktning mot fyndigheten Per Geijer, kommit. Varje sprängsalva innebär omkring 4,52 meter på vägen mot framtiden.

– Det går riktigt bra. Det finns ett stort engagemang i den här arbetsgruppen som hjälps åt för att göra det här så bra som möjligt, säger Jim Lidström, produktionsledare på tillredningssektionen i Kirunagruvan.

Fyndigheten Per Geijer innehåller höga halter fosfor. Det är ett av tre näringsämnen i mineralgödsel och avgörande för världens livsmedelsproduktion. Det är också ett av flera skäl till att LKAB vill undersöka fyndigheten ännu närmare.
– Vi driver omkring 100 meter ort per månad och ska totalt driva 8000 meter, säger Jim Lidström.
Undersökningsorten i riktning mot Per Geijer utgår från nivå 910 i Kirunagruvan och tar tid att färdigställa. Omkring åtta år för att vara någorlunda exakt.
– Flexibiliteten och förmågan att hjälpas åt, se till att allt flyter på så bra som möjligt är anledningen till att det gått så pass bra. Den här arbetsgruppen ser möjligheter, hjälper varandra och ställer upp för varandra, säger Jim Lidström.

Dan Pop, bergarbetare, är en av tio medarbetare som arbetar med ortdrivningen och instämmer med arbetsgruppen om engagemanget som finns för tunneldrivningen.
– Så fort ett moment är klart står nästa på tur att ta över. Om vi meddelat till exempel laddningen att vi är klara klockan 17:00 är de på plats och redo klockan 16:45.
Och för att driva undersökningsorten är – förutom de tio medarbetaren på tillredningssektionen, ett nära samarbete med övriga funktioner i gruvan en förutsättning. Det handlar om allt från laddning till media, det vill säga; vatten- och ventilationsförsörjning. Det är helt enkelt många delar som ska klaffa – varje salvcykel och varje dag, för att kunna trycka på skjutknappen och därmed komma några viktiga metrar på vägen mot framtiden.
– Bra kommunikation är a och o för att få det att flyta, säger Jim Lidström.

Med endast en fosforproducent i Europa skulle Per Geijer kunna bli nyckeln till ett i högre grad självförsörjande Europa. Dessutom kan LKAB redan idag redovisa mineraltillgångar för sällsynta jordartsmetaller på närmare en miljoner ton. Det gör Per Geijer till den nu största kända fyndigheten av sitt slag i Europa.  
– Genom Per Geijer skulle vi kunna spela en avgörande roll för Sverige och Europas behov av fosfor, sällsynta jordartsmetaller och därmed trygga Kirunaverksamheten bortom 2060, säger Magnus Backe och fortsätter:
– Det är viktigt att undersöka fyndigheten närmare för att utreda möjligheterna för produktion. Men vi är definitivt inte där ännu. En av de absolut viktigaste frågorna vi har att hantera framåt är att bedriva en eventuell gruvbrytning med så liten påverkan som möjligt. I området bedrivs rennäring och eventuell markpåverkan genom brytning av Per Geijer ger upphov till utmaningar som handlar om riksintressen. Det behöver vi visa stor respekt för och vår ambition är att vi ska kunna samexistera. Det är en central fråga för framtiden, säger Magnus Backe.
LKAB har ett så kallat undersökningstillstånd av fyndigheten vilket innebär att LKAB har möjlighet att kartlägga berggrundens egenskaper. Det görs alltid i ett första skede för att bland annat ta reda på hur fyndigheten är beskaffad, hur stor den är och om den är brytvärd.

Robin Karlström Mikko, bergarbetare, är en av tio medarbetare som arbetar med att driva undersökningsorten i riktning mot fyndigheten Per Geijer. Foto: Josefine Ejemalm

Engagemanget i arbetsgruppen som driver undersökningsorten går inte att ta miste på. En stor del av arbetet handlar om ständiga förbättringar.
– Vi har inte stått mer än en enda dag för ett planerar stopp, berättar Jim Lidström.  
Till exempel utvärderas varje salva för att förbättra borrplanerna och mindre reparationer av riggarna görs direkt på plats.
– Jag har jobbat här i 15 år och tycker fortfarande att det är roligt att driva ort, säger Jim Lidström.

Den första salvan i riktning mot Per Geijer gick av stapeln torsdagen den 27 oktober och sedan dess har drygt 400 meter drivits in i berget. Det handlar om en 6X6 meter stor tunnel som ska bana väg för ett fortsatt – och på sätt och vis osynligt, prospekteringsarbete.
– Prospekteringsborrningarna kommer ske från omkring 700 meters djup från markytan i fyndigheten. Underlagen från de insatserna är avgörande för det fortsatta pusselbygget, säger Magnus Backe och fortsätter;
– Vi är långt ifrån en gruva i dagsläget. Först och främst ska vi skapa rätt förutsättningar för att ta reda på mer om fyndigheten.

Joakim Karlsson arbetar med borrning i arbetsgruppen.

Text: Josefine Ejemalm

Korta fakta