Vädret sätter återställningsarbetet på fortsatt paus 

3 januari 2024

På grund av kylan som på flera håll längs Malmbanan visar temperaturer runt -30 grader har återställningsarbetet ställts in tillfälligt av Trafikverket. Ny prognos är att banan kan öppna 5 januari.

Vädret kan vi inte påverka och just nu är det oerhört kallt, och det viktigaste är att de som arbetar med återställningen har en god arbetsmiljö. Det är 25.000 slipers som ska bytas ut under en 15 kilometer lång sträcka och enligt den senaste prognosen från Trafikverket ska Malmbanan mellan Kiruna och Narvik vara ut drift under januari, säger Caroline Wiss, vd LKAB Malmtrafik.  

Från den 3:e januari ställdes även trafiken norr om Vännäs in på grund av kylan, och Trafikverkets prognos är att banan kan öppnas för transport norrut klockan 12 på torsdagen den 4:e januari.  Något som förlängdes till 5.e januari under torsdagen.

Vi kan inte transportera något alls så länge köldstoppet pågår i det södra omloppet. Med hänsyn till lagernivåer och att stoppet bedöms bli kortvarigt bedömer vi att det inte kommer att påverka våra kunder, säger Caroline Wiss.