Utredningsarbetet har påbörjats i Vassijaure

20 december 2023

Haverikommissionen anlände till urspårningsplatsen i Vassijaure under tisdagskvällen och gav besked om att banan kunde börja snöröjas inför påbörjandet av utredningen. 

Mörkret lägger sig snabbt i Vassijaure och Trafikverket, LKAB och Haverikommissionen finns på plats för att fånga timmarna i solljus. Det är runt tio minusgrader när parterna gör en samlad bild av urspårningsplatsen.
– Haverikommissionen leder utredningen och berättar vad vi får göra. De samlar fakta och vi har en ständig dialog vilket gör att det blir ett säkert arbete tillsammans med dem och Trafikverket. Vi är alla här tillsammans, säger Linda Bjurholt, logistikchef på LKAB.

Under onsdagen påbörjade Trafikverket rivningen av snögalleriet, som är ett skydd för snö och konstruerat som en tunnel som går över spåret.
– Man plockar bort snögalleriet för att komma åt vagnarna, men eftersom det är en tunnel kan det rasa ner snö och bråte så därför måste man iaktta stor försiktighet, säger Bjurholt.

Det har även fattats beslut om att Trafikverket ska snöröja banan ner cirka 1,5 mil söderut då man har märkt skador på rälsen för att kunna överblicka omfattningen av skadorna.

Linda Bjurholt säger att kommunikation med Haverikommissionen och Trafikverket har fungerat väldigt bra:
– Vi är på plats med vår egen röjningsstyrka och när vi får ok kan vi röja och därefter samla in den fakta vi behöver. På plats från LKAB är jag, miljöingenjör, trafiksäkerhetschef och röjningsledare, som rekar och lägger upp en plan för hur röjning och bärgning ska gå till.

Loket och de främre oskadade vagnarna kommer att dras ner till Narvik. Hela Malmbanan kan tas i bruk tidigast 9 januari hela Malmbanan.
– Ju längre tid det går innan vi kommer igång desto större summor rör det sig om och vi gör så mycket vi kan för att hjälpa till, oavsett om det är med arbetskraft, material eller på annat sätt, säger Linda Bjurholt. 

Just nu pågår rivningen av snögalleriet i Vassijaure.

Urspårade tågvagnar liggandes på sidan