Utflykten redo för mys runt elden och bus i backen

18 december 2020
Tre personer i arbetskläder kring en grillplats

Belysta gångvägar, kullar att leka på och flera grillplatser har byggts. Den nybyggda parken kallas Utflykten och ligger på Vargbacken i Svappavaara.– Våra elare har gjort ett jättebra jobb med att installera belysning läng vägen och i parken och redan nu i vinter är området upplyst, säger Tobias Eliasson, gruppchef i Svappavaara.

Man vid byggplats

Tobias Eliasson, gruppchef.

Området är sedan tidigare ett populärt promenadstråk och kommer även när dagarna blir mörkare, i och med belysningen, kunna fortsätta vara det.

I projektet som löper över flera år har målet varit att skapa ett attraktivare Svappavaara. Det har arbetats med att röja sly, städa upp i området, format och sått kullar för lek, gruslagt stigar, byggt grillplatser med vindskydd och en parkeringsplats.– Härifrån får man en fin utsikt över byn, säger Tobias Eliasson.

Vid norra infarten intill var den nya restaurangen ska byggas har ett område för byns majbrasa ordnats.– Några av delarna som är kvar att göra är en belagd stig som ska löpa genom hela området, samt en hundhage. Vi kommer även att ta fram skyltar i passande format för ett naturområde, säger Tobias Eliasson.

Två personer arbetar vid en grillplats

Vaktmästarna Urban Henriksson och Kurt Wiss arbetar med att installera grillplatserna i parken just nu.  Fotograf: Stefan Emmoth.

– Åtta personer från Svappavaara och några av våra medarbetare i LKAB har varit med och tagit fram gestaltningsförslaget. Det ska locka människor att stanna till och leka för den som vill det eller bara sitta och njuta för den som vill det. Nu har vi kommit en bra bit mot det målet, säger Anders Björnström, områdeschef för Svappavaara.