Utbyggt kraftnät en förutsättning för vår omställning

7 april 2022
Vybild över vindkraftverk i dimma

I februari 2022 presenterade Sveriges nationella elektrifieringsstrategi, den första i sitt slag. I strategin slår regeringen fast att elektrifiering är avgörande för att nå klimatmålen, där LKAB tar täten i järn- och stålindustrins gröna omställning.

I korthet innehåller elektrifieringsstrategin en mängd punkter för att främja utbyggnad av elsystemet, för klimatet och för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Regeringen har avsatt 80 miljoner kronor för att genomföra totalt 67 åtgärder under kommande tre år. Både transportsektorn, skogs- och kemiindustrin ser behov av ökad elförsörjning. Det kanske tydligaste uttalade behovet kommer från järn- och stålindustrin där LKAB flaggat för en kommande elförbrukning av upp emot 50TWh år 2040.
– Det ökade kraftbehovet beror till största delen på vår resa mot att bli järnsvampsleverantör. Vi välkomnar regeringens elektrifieringsstrategi som sätter riktningen, och vi ser nu fram emot aktiviteter som snabbt kan få i gång en proaktiv utbyggnad av kraftnätet, säger Stefan Savonen, koncernansvarig för energi och klimat på LKAB.

För knappt ett år sedan blev LKAB medlem i branschorganisationen Svensk vindenergi. Vindkraft är en kostnadseffektiv och etablerad teknik, vilket också förs fram i elektrifieringsstrategin.
– Tittar vi på de närmaste 10–15 åren ser vi utbyggd vindkraft som det enda alternativ som finns för att snabbt bidra med mycket el till låg kostnad. Samtidigt är det viktigt att fortsätta vara öppen för andra tekniker för elproduktion, både redan etablerade och tekniker som kanske inte ens finns idag, säger Stefan Savonen.
– LKAB:s omställning har enorm potential att minska koldioxidutsläppen så att vi inte bara når de svenska klimatmålen utan också begränsar växthuseffekten globalt. Sveriges förmåga att bygga ut kraftproduktionen är en av de saker som tydligt kommer att påverka i vilken takt vi kan genomföra våra omställningsplaner.