”Utan våra medarbetare är vi ingenting”

2 januari 2020
Fyra personer i LKAB-kläder i utomhusmiljö
LKAB:s nya medarbetarlöfte ska både bygga stolthet internt och få fler att söka sig till företaget. Foto: Andreas Lind.

Att ha människan i centrum är kanske en av de viktigaste ingredienserna i ett företags framgångsrecept. Arbetet med detta pågår på bred front i LKAB, både inom ramprogrammet Människa och organisation men också som en del av SUM­-projektet. En prioriterad fråga är kompetensförsörjning.

Allt färre söker tekniska utbildningar på högskolor och universitet i Sverige. I Kiruna var samhällsvetenskapsprogrammet höstens mest attraktiva på gymnasiet, medan el- och energiprogrammet backade. Det råder brist på mekaniker, elektriker och ingenjörer i hela landet.
– Den här verkligheten måste LKAB förhålla sig till. Det handlar om att våga ta  nya vägar för att inte bara hitta framtida medarbetare, utan kanske framför allt för att behålla de som redan arbetar i företaget, säger Grete Solvang Stoltz, HR- och hållbarhetsdirektör på LKAB.

Utbildning, differentierade karriärvägar och tät dialog med gymnasier och universitet är några av de aktiviteter som pågår på LKAB. Just nu pågår till exempel andra omgången av ”från mekaniker till tekniker”, vilket handlar om kompetensutveckling för befintliga medarbetare.

– De anställda är positiva till att utvecklas i takt med oss, de kan stanna och få nya möjligheter, säger AnnChristine Lindgren, chef för HR Shared Services på LKAB.

Nytt medarbetarlöfte rullas ut

En annan satsning är det medarbetarlöfte som successivt kommer att rullas ut 2020. Det baseras på att över 150 medarbetare fått beskriva det unika med LKAB som arbetsgivare. Förutom att  medarbetarlöftet ska få fler att söka sig till LKAB, ska det även bygga stolthet internt.
– Vi vill skapa förutsättningar för utveckling och delaktighet hos våra anställda, idag och i morgon. Utan våra medarbetare är vi ingenting, säger AnnChristine Lindgren.