Urspårningsarbetet fortsätter och tågtrafiken återupptas

5 januari 2024

Under fredagsmorgonen meddelade Trafikverket att tågtrafiken norr om Vännäs släpps på då vädret blivit mildare klockan 18.00 under fredagskvällen. Även arbetet att återställa Malmbanan efter urspårningen i Vassijaure har återupptagits.

Caroline Wiss, vd på LKAB Malmtrafik, välkomnar beslutet:
– När tågtrafiken norr om Vännäs ställdes in blev konsekvensen för vår del att även det södra omloppet vilket var den enda fungerande transportvägen stängdes av, och vi kunde inte leverera på något sätt alls, säger Wiss.

De två dagar som stoppet varade innebar risk för störningar i produktionen då tillförsel av bland annat Bentonit och kalk uteblev.
– Det innebär ett stort merarbete för att förhindra avbrott i den planerade produktionen. I detta fall har vi varit tvungna att styra om flödena från tåg till lastbilstransporter. Det medför ökade kostnader, utsläpp och en risk för förseningar i sig, säger Wiss.

Händelseförloppet kan gå snabbt till att verk kan tvingas stänga ner.
– Det innebär problem, och risk för förseningar till en väntande kund. Allt som händer får en följdeffekt, och det är därför vi är beroende av att Malmbanan är stabil och får en högre kapacitet, säger Wiss.

Under stoppen fraktades även material med truck från hamnen i Luleå till kunden SSAB.
– En nödlösning som var nödvändig för att de ska kunna hålla uppe produktionen, men något vi ville sluta med så snart som möjligt, säger Wiss.

Efter att Trafikverket öppnade upp för trafik 18.00 under fredagskvällen åkte ett fullastat tåg från Malmberget till SSAB.

Trafikverkets plan om att trafiken mellan Kiruna och Narvik ska öppnas i slutet av januari håller.
– Vi håller fortsatt fast vid vårt erbjudande om att hjälpa till så mycket som möjligt med maskiner och personal för att arbetet ska gå så snabbt som möjligt, säger Caroline Wiss.