Traineetjänst, examensarbete och framtida karriärvägar

22 november 2017
Människor i utställningsmonter

Under två intensiva novemberdagar deltar några av LKAB:s medarbetare på arbetsmarknadsmässan ARMADA på KTH i Stockholm. — Vi vet att kännedomen om LKAB minskar betydligt ju längre från Norrbotten vi rör oss. För att öka kunskapen om LKAB som arbetsgivare och företag är det viktigt för oss att synas på mässor även i södra Sverige, säger Åse Juhlin, avdelningschef på HR på LKAB.

LKAB deltar på en handfull större arbetsmarknadsmässor på olika universitet med ingenjörsutbildningar, från Luleå i norr till Göteborg i söder. Behovet av arbetskraft på LKAB varierar över åren, men att regelbundet finnas med på mässor är en förutsättning för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga.

— Att vi har vår verksamhet i norra Sverige både lockar och avskräcker, det blir tydligt när jag pratar med studenterna. Här har vi en viktig roll som medarbetare, att berätta vad som är bra, vilka möjligheter som finns och inte minst varför jag har valt att jobba på LKAB. Den personliga kontakten är avgörande, säger David Vojtech, gruvplanerare i Svappavaara som är utlånad från ordinarie verksamhet för att delta på KTH-mässan. 

Många nyfikna på LKAB

De vanligaste frågorna handlar om vilken typ av jobb som LKAB kan erbjuda, om det finns traineeprogram och hur möjligheten ser ut att göra examensarbeten. Många av studenterna är i slutet av sin utbildning och besöker ARMADA för att skapa kontakt med potentiella arbetsgivare.

— Eftersom LKAB har flera olika typer av tjänster tror jag att vi lyckats göra många nyfikna, både blivande ingenjörer inom metallurgi, automation och geoteknik men också inom till exempel samhällsbyggnad, säger Mirja Mörtlund, HR-advisor.