Totalstopp på Malmbanan mellan Kiruna och Narvik

28 oktober 2011

I natt vid klockan två spårade lok och tre vagnar ur i ett Green Cargo godståg, vid Björnefjell på norsk sida. Tågtrafiken beräknas stå stilla de närmaste två dygnen. 

Det innebär att inga malmtransporter sker mellan Kiruna och Narvik. Stoppet leder inte till några större bekymmer för LKAB, som har produkter i lager. Den norska haverikommissionen väntas anlända till platsen under fredagen för att utreda olyckan. Innan dess kan inget reparations- eller uppröjningsarbete påbörjas. Ingen person skadades enbart materiella skador på lok, vagnar och räls.