Tömningen av Leveäniemi dagbrott försenas

6 oktober 2011

Länsstyrelsen i Norrbotten avvisar LKAB:s ansökan om tömning av vattnet i Leveäniemi gamla dagbrott i Svappavaara. I länsstyrelsens beslut framgår att den ser för många osäkerheter i ärendet för att kunna lämna ett positivt besked.

– LKAB bedriver sina verksamheter med höga miljöambitioner, säger Per-Erik Lindvall, direktör för teknik och affärsutveckling i LKAB i en kommentar till beslutet. Vi kommer nu att ta fram en teknisk lösning som eliminerar miljöpåverkan från tömningen av vattnet i Leveäniemi. Vår ambition är att tillsammans med länsstyrelsen och andra intressenter i projektet finna en lösning som möjliggör start av pumpning så snart som möjligt.

Den nu vattenfyllda dagbrottsgruvan Leveäniemi i Svappavaara, fyra mil sydost om Kiruna, drevs av LKAB från 1964 till 1983 då den stängdes av marknadsskäl. Genom att börja bryta Leveäniemi och dagbrotten Gruvberget och Mertainen planerar LKAB att öka sin produktion med 35 procent till år 2015.