Tågtrafiken återupptas på Malmbanan

18 juni 2020
Malmtåg

Efter ett fem dygn långt stopp återupptas tågtrafiken igen. Spårreparationerna beräknas vara färdigställda under torsdagskvällen och från klockan 18:00 ska tågen börja rulla.     

Under lördagskvällen den 13 juni skedde en tågurspårning i höjd med Polcirkeln. Det har inneburit ett fem dygn långt stopp på Malmbanan och för LKAB:s del innebär det många tusen ton försenade och delvis missade leveranser. – Vi har ställt ett 20-tal tåg vilket motsvarar ungefär 130 tusen ton produkter, säger Jan Lundgren, verkställande direktör på LKAB Malmtrafik.

Orsaken till tågurspårningen är inte klarlagd eftersom utredningen fortfarande pågår. Det är Trafikverket som är olycksplatsansvarig och i egenskap av olycksplatsansvarig är det också Trafikverket som lämnar alla uppgifter om orsak och eventuella åtgärder. – Lokföraren mår under omständigheterna bra. Det är såklart otrevligt att vara med om en urspårning men det har gått bra. Vi är rädda om våra medarbetare och alla ska känna sig trygga på arbetet, säger Jan Lundgren. Därför fortsätter LKAB Malmtrafik följa upp händelsen och satte omgående in kamratstöd, ett forum för att prata om händelsen och blicka framåt.

Majoriteten av vagnarna, 68 totalt, är lyckligtvis oskadda men 14 vagnar är skadade, i större och mindre utsträckning.  – Av de 14 vagnarna bedömer vi kunna reparera 12. Och tillgången på just vagnar är kritisk för logistiken. En komplett och välmående vagnspark är en förutsättning för effektiva transporter.     – Vi är mitt inne i en period av spårarbeten vilket innebär att vi inte har möjlighet att köra ikapp leveranserna under sommaren och nyttja de fem tåglägena vi har söderut på Malmbanan. Från LKAB går tre till fyra tåg söderut varje dag, från Malmberget till Luleå. Dessutom nyttjas tågen på tillbakavägen, för kol-och tillsatsmedelstransporter. Det innebär att Malmbanan är livsnerven för många verksamheter och ett avbrott får konsekvenser. Det finns nämligen inte någon möjlighet till omledning av tågtrafiken. – Leveranserna till SSAB har inte påverkats eftersom vi har ett produktlager – men lagret minskar.  

Redan under natten mot söndagen den 14 juni var LKAB:s interna bärgnings- och röjningsstyrka på plats för att bistå i arbetet. Förutom de 14 vagnar som konstaterats urspårade och som måste bärgas och flyttas har spårskador konstaterats. Det handlar om cirka 1000 meter skadat spår. – Vi hopas kunna återuppta transporterna under kvällen, säger Jan Lundgren.