Svappavaara justerar tidplanen för underhållsstoppet

14 april 2020
Röda industribyggnader.
Förädlingsverken i Svappavaara.

Underhållsstoppet i Svappavaara körs under hösten. Endast ett kortare varmstopp genomförs under våren.– Vi tar en 15-månaderskörning nu istället för nästa år. Det påverkar inte den totala stopplängden för året 2020, säger områdeschef för Svappavaara Anders Björnström.

Underhållsstoppen måste genomföras med ett visst intervall, dels beroende på olika tillstånd, dels beroende på när maskiner och utrustning behöver underhållas. Det drygt tre månader långa underhållsstoppet i slutet på 2018 och början på 2019 innebar en förskjutning i planen för Svappavaara med resultatet att det stoppet behövde klämmas in mellan underhållsstoppet i KA1 och KK2 Kiruna och underhållsstoppet i Malmberget.
– Vi har historiskt sett alltid kört stoppen på hösten. Vår plan var att flytta tillbaka stoppet till slutet av augusti under nästa år men ändrade förutsättningar gör att vi kan göra det redan i år, säger Anders Björnström.
– Planeringen har hängt på att vi behövde få körtillstånd för avgaspannan. Vi har precis fått det, vilket innebär att vi kan göra om tidsplanen redan i år. Det kan tyckas som en liten sak, men för oss innebär detta att vi får mer tid att förbereda oss för flera kritiska underhållsinsatser, säger Carina Persson, chef för förädlingsverksamheten i Svappavaara.

Flytten av underhållsstoppet får även andra positiva konsekvenser.
– Personalfrågan är kritisk vid de stora stoppen och den här förändringen innebär att vi får en ökad flexibilitet kring underhållsstoppet i Kiruna, men även för det planerade stoppet i Malmberget. Det är i stort sett samma leverantörer som anlitas, säger Anders Björnström.

Det nu beslutade underhållstoppet i Svappavaara vecka 34 faller väl in i produktionsplaneringen och sammanfaller dessutom med banunderhållet.
– I april kommer endast ett fyra dagars varmstopp att genomföras. Under detta stopp kommer vi bland annat att växla över till ny högreservoar, byta ut delar av infordring i våra kvarnar samt byta ut en del slitdelar i kylaren. Detta för att säkerställa drift av anläggningarna fram till höststoppet. Totalt sett får vi lika många stoppdagar som var planerat för året, säger Carina Persson.