Svappavaara förbereder förkortat underhållsstopp

20 augusti 2020
Industribyggnader i solsken

Till helgen stänger förädlingsverken i Svappavaara ner för underhållsstopp, ett stopp som på grund av coronapandemin blir anpassat och förkortat – åtta dagar istället för de tänkta 18 dygnen. 

Underhållsstoppet startar på lördag den 22:a augusti och avslutas söndag den 30/8. Någonstans mellan 80-120 entreprenörer kommer att vara på plats i Svappavaara för att utföra de planerade arbetena.  – Vi gjorde tidigt konsekvensbedömningar med tanke på covid-19. Den här gången minimerar vi antalet åtgärder så långt det någonsin går. Vi gör nu bara sådant som vi bedömer att vi verkligen måste göra för att sedan kunna köra ett år till, säger Carina Persson, förädlingschef i Svappavaara.

Underhållsstoppen är en förutsättning för att LKAB ska kunna hålla igång verksamheten och producera på ett säkert sätt:– Det blir en balansgång. Vi vill ta vårt samhällsansvar genom att hålla igång verksamheten samtidigt som vi minskar risken för smittspridning så mycket vi kan. Det är inte enkelt, men genom att göra det på det här sättet bedömer vi att vi kan hålla igång verksamheten på ett säkert sätt ett år till. En mängd åtgärder har vidtagits inför stoppet, bland annat stänger restaurangen för externa, man styr om vart folk byter om och begränsar onödigt spring hos till exempel produktionscentralen och förrådet – all information om åtgärder finns på LKAB.com/uhstopp –  och det ställs också krav på de entreprenörer som är på plats.– Under stoppet kommer också riktade skyddsronder genomföras med covid-19 i åtanke, där skyddsombuden bland annat ser efter att riktlinjer följs och att informationen finns tillgänglig och når ut till alla medarbetare, säger Carina Persson. 

De huvudsakliga arbetena som ska genomföras under veckan är: