Stoppet gav tid att gå till grunden med underhållet

19 februari 2019
person med hjälm i industri
”Det går rakt och fint, det är roligt att se sligen komma på bandet”, säger serviceman Lars Wiss vid transportband 71 som hans skiftlag byggt om tillsammans med mekavdelningen.

Förädlingen i Svappavaara har stått stilla i 4,5 månader, men det hastigt beslutade stoppet medförde också mycket positivt.– Ett så här långt stopp gav oss möjligheter att åtgärda grundorsaker till många problem, inte bara lappa och laga symtomen, säger förädlingschef Carina Persson.

Beslutet om det långa stoppet togs den 24 september, i slutet på ett sedan tidigare planerat underhållsstopp. Anledningen var ett behov att byta ut balkar under kylaren på pelletsverket, ett arbete som enligt plan skulle ha skett i omgångar men nu alltså behövde göras mer akut.– Det har verkligen gått jättebra, med stort engagemang från såväl vår egen personal som entreprenörer och leverantörer. Det är en otrolig insats från alla inblandade, säger Carina Persson.

Inga hyllvaror

Ett underhållsstopp planeras i vanliga fall minst ett helt år i förväg, man börjar i princip direkt när ett stopp har avslutats.– Med tanke på att beslutet togs snabbt och att vi inte hann förbereda oss har det gått fantastiskt bra. I vanliga fall ska man knyta upp firmor, beställa material och reservdelar och planera den egna personalens medverkan. Våra grejer är ju inte direkt hyllvaror utan måste specialtillverkas med långa leveranstider, säger Carina Persson.Ändå lyckades man med det stora och tidskrävande arbetet med att byta ut och förbättra bärverket under pelletsverkets kylare, plus en rad andra förbättrande arbeten i både anrikningsverk och pelletsverk.

Åtgärd av grundorsak

Utöver att produktionsprocessens maskiner har setts över har gammal utrustning som inte längre används kunnat rensas bort, vilket både förbättrar arbetsmiljön och underlättar underhållet. En annan fördel med det långa stoppet har varit att man kunnat åtgärda grundorsaken till flera återkommande problem. Exempelvis gjort om ostadiga fundament som stört växellådor och kugghjul vilka i sin tur skapat störningar i processen.

En lång rad entreprenörsfirmor har varit delaktiga i det omfattande arbetet, och en del av ombyggnationerna har också utförts av LKAB:s egen personal. Bland annat har fyra transportband byggts om i samarbete mellan driftspersonalen och mekavdelningen i Svappavaara.– Det har varit roligt att göra något annat, det har fungerat jättebra att jobba tillsammans, säger Lars Wiss som är driftserviceman.Han har själv jobbat som mekare tidigare, men berättar att det funnits uppgifter för alla utifrån var och ens färdigheter och kunskap. Han har varit med och byggt om två transportband, det ena helt från grunden där allt gammalt revs bort. Omväxlingen i arbetsuppgifter var rolig, men målet var hela tiden tydligt, säger han:– Det känns väldigt bra nu när verket rullar igen, det tycker vi allihop.

Exempel på åtgärder

Pelletsverket

Anrikningsverket