SSAB, LKAB och Vattenfall på FN:s klimatmöte – nettonollutsläpp möjligt

20 september 2019
First Phase Digital

SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarna bakom initiativet HYBRIT, kommer att delta på Climate Week NYC och UN Climate Action Summit i New York. På plats vill de visa att det är möjligt att nå nettonollutsläpp inom järn- och stålindustrin och energisektorn.

FN:s generalsekreterare António Guterres har bjudit in världen till ett klimatmöte den 23 september, för att presentera konkreta realistiska planer på att minska växthusgaser för att nå nollnetto utsläpp 2050. Det är fortfarande möjligt att minska ökningen av den globala medeltemperaturen till långt under 2 ° C och högst en ökning på 1,5 ° C. Under toppmötet i New York, samlas regeringar, representanter från den privata sektorn, samhället, lokala myndigheter och andra internationella organisationer, för att utveckla ambitiösa lösningar.

HYBRIT syftar till att utveckla världens första fossilfria malmbaserade ståltillverkning

För att demonstrera vikten av att industrin bör övergå till ett mer hållbart och fossilfritt samhälle kommer ägarna till det fossilfria initiativet HYBRIT, SSAB, LKAB och Vattenfall, att delta i evenemang i början på UN Climate Action Summit och under Climate Week. Bland annat är Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB, inbjuden att tala på klimatmötet, den 23 september.

Ett av de prioriterade områdena som har identifierats av FN är omvandlingen av industrin och särskilt de sektorer som anses svåra att förändra. Ett av de områdena är stålindustrin. Stålindustrin är en av de som släpper ut mest koldioxid av alla industrier och står för 7 procent av koldioxidutsläppen globalt och 10 procent i Sverige. HYBRIT-värdekedjan för järn-stål-energi syftar till att utveckla världens första fossilfria malmbaserade ståltillverkning. Genom att ersätta kol med fossilfri el och vätgas kommer HYBRIT-tekniken att eliminera koldioxidutsläpp och därmed finns stor potential att begränsa utsläpp och hjälpa världen att mildra klimatförändringarna.

Fossilfritt stål har en enorm potential

– Stålindustrin ses som en av de sektorer som är svåra att ställa om, men vi är övertygade om att nettonollutsläpp är möjligt. Det är därför vi tog initiativet till att bilda HYBRIT. Fossilfritt stål har en enorm potential och kan hjälpa många kundsegment att bli helt fossilfria. Vi tror att förändringen är positiv både för klimatet och för vår industris konkurrenskraft, säger Martin Lindqvist vd och koncernchef på SSAB.

– HYBRIT är ett av de mest ambitiösa industriella övergångsprojekten som finns globalt idag. Alla tre företagen har åtagit sig att vara fossilfria redan år 2045. Vi har alla konkreta tidsplaner för att nå det målet och har genom HYBRIT startat byggandet och gjort investeringar för att påbörja den övergången. Vi gör detta med stöd från den svenska regeringen och tillsammans med akademin, säger Jan Moström, vd och koncernchef, LKAB.

– Vi vill inspirera andra till att ta liknande initiativ som berör hela värdekedjan. Verkliga förändringar och nya affärsmöjligheter kräver samarbete. Genom storskalig fossilfri vätgasproduktion och lagring hoppas vi också kunna finna mervärde för det förnybara och fossilfria energisystemet och för andra industrier, säger vd och koncernchef för Vattenfall, Magnus Hall.

Direktreduktion av järnmalm med fossilfri el och vätgas

I dagens malmbaserade stålframställningsprocess omvandlas järnmalmspellets till metalliskt järn genom reduktion i en masugn. Järnoxid och kol reagerar sedan för att bilda CO2-gaser, liksom metalliskt järn. Järnet bearbetas ytterligare innan stål produceras. HYBRIT-processen är baserad på att använda direktreduktion av järnmalm med fossilfri el och vätgas (H2). Vätgasen produceras genom elektrolys av vatten med fossilfri elektricitet. Vätgasen reagerar med syret i järnmalmen och metalliskt järn och H2O (vattenånga) bildas.

 

Om HYBRIT och Hybrit Development

www.hybritdevelopment.com