Toppmöte mellan LKAB, Trafikverket och BDX

13 januari 2024

LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström och Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana och BDX vd Catrin Ingvarsson träffades i Kiruna under onsdagen. Anledningen var att gå igenom arbetet med återställningen av banan efter urspårningen i Vassijaure den 17:e december med de operativt ansvariga för arbetet.

Arbetet har hittills bedrivits under bitvis svåra förhållanden med hårt och kallt väder och områden med permafrost där slipersbytet går långsamt. Bedömningen fortfarande att arbetet ska kunna vara klart och trafiken i gång till slutet på januari. Dock med reducerad kapacitet. 

–  Det här har inte varit ett möte där vi är frustrerade över vad som görs eller engagemang för att få i gång banan så snabbt och säkert som möjligt. Vi fokuserade nästan helt på framtiden. Vad sker nu, vad har vi lärt oss och vad tar vi med oss. Att hela banan stängs av i 40-50 dagar efter en olycka får inte hända igen, säger Jan Moström.

Dubbelspår skulle ge den säkerhet som behövs 

Med ett dubbelspår hade trafiken varit igång mer eller mindre direkt konstaterar Jan Moström. 

– Det är en fråga för Regering och Riksdag, där det inte längre går att blunda för vilken samhällskritisk och känslig infrastruktur Malmbanan är och vilka värden som står på spel. 

Moström fortsätter, och säger, att stängningen får väldigt stora konsekvenser sett till de begränsningar som kommer att finnas på banan de närmaste åren. 

–  Jag tror alla är överens om att dubbelspår är vad som krävs för att få en robust bana men här och nu fokuserar vi på vad som kan göras bättre med den bana vi har under de närmaste åren, säger Jan Moström. 

– Vi är för sårbara helt enkelt, konstaterar Roberto Maiorana. 

Fokus på här och nu samt det närmsta året

En konkret utkomst av mötet är att man överens om att även entreprenörerna behöver komma in det gemensamma arbete som inletts. 

– Man måste nu hålla högt tempo och arbeta tillsammans redan till sommarens banarbetssäsong med fokus på att få ut maxkapacitet av banan, och bli väsentligt mycket bättre för att hantera den här typen av händelser och underhåll. 

–  Allt är en balans mellan spår, spårunderhåll och vår produktion. Malmbanan är en kritisk faktor för att vi ska kunna leverera våra produkter och just nu är det den trånga sektorn sett till produktion. Stoppet har förvärrat situationen och gjort det än mer tidskritiskt att få till förbättringar i hur underhåll planeras och genomförs, säger Jan Moström. 

Pellets lagras i högar

All pellets som inte kan levereras hamnar i stora högar vid förädlingsverken tills banan kan tas i drift igen. 

– Vi kommer att hamna på tre till fyra miljoner ton färdiga produkter pellets som lagras vid våra förädlingsverk. Det motsvarar ungefär 300–400 tågsätt, något man kan jämföra med att vi i vanliga fall dagligen kör nio stycken så det är mycket att köra ikapp på en bana som är fullbokad, säger Jan Moström.

Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana säger, att frågan kring Malmbanans kapacitet har diskuterats länge, och att det under mötet har fått en bra bild av omfattningen av olyckan.

– Olyckan i sig har inte gjort oss mer uppmärksamma, men den har gett väldigt stora konsekvenser, och det behöver vi lyfta och uppmärksamma och att det pågår så här många dagar, säger Maiorana. 

Två inriktningar att jobba efter

Resultatet efter mötet är att jobba med två huvudinriktningar partsgemensamt. Steg ett är hur man ska jobba med banan och den kapaciteten idag och som finns i närtid, vilket är mellan fem och tio år framåt.

– Steg två är att se hur den här otroligt viktiga kommunikationslänken se ut tio till tjugo år framåt. Kan vi ha en bana som är så otroligt viktig sett till naturresursperspektivet järnmalm, norsk lax och mycket annat som är beroende av en fungerande bana, och vi ser att vi har väldigt mycket samförstånd, säger Moström. 

Roberto Maiorana instämmer i Moströms resonemang, och förtydligar att det ligger flera åtgärder planerade i den nationella transportplanen.

– Igår kunde vi presentera att kan finansiera framtagandet av ett dubbelspår mellan Boden och Luleå och bädda för att kunna tidigarelägga en byggstart. Det är en av flera åtgärder vi är överens om att vi måste få igenom, säger Roberto Maiorana.

Jan Moström besökte Vassijaure torsdagen 11 januari. Med på bilden är Kajsa Torneus, projektchef BDX.