Sprängning i Mertainen – uppdaterad

21 oktober 2019

I samarbete med LKAB i Svappavaara och SSC Esrange planerar LKAB Kimit att spränga två ytladdningar inne på Mertainens gruvområde . Syftet är att skapa infraljud som ska registreras av ballongburna instrument som ska släppas från Esrange. Uppdatering: datum ändrade från 23-25 oktober till 25-27 oktober. Uppdatering 25 oktober: sprängningen är nuutförd och klar.

Detonationerna kommer att äga rum någon dag mellan fredag 25 oktober och söndag 27 oktober (ändrat från 23-25 oktober), beroende på väder- och vindförhållanden, med en timmes mellanrum. Sprängning kommer att ske under dagsljus 08:00-16:00. Området kommer att vara avlyst och postat. Luftstötvåg kan höras på långt avstånd.

Om du har frågor, kontakta Hans Karlström, LKAB Kimit AB, på telefon 0980-727 66.