Smartmarkers håller koll på takskivan

22 juni 2017
Markörerna sitter med två meters mellanrum och skall gjutas fast i borrhålen. Det finns 175 markörer i varje borrhål.

LKAB ökar kontrollen över takskivan ovan Printzsköldmalmen i Malmberget. Inte mindre än 700 sensorer indikerar takskivans framtida uppblockning. Installationen är en del av projektet Hydraulisk spräckning Printzsköld takskiva som nu går in i en intensiv fas.

Hålrummet ovan Printzsköldmalmen finns norr om Norrbottensvägen innanför LKAB:s industriområde. Där har fyra 350 meter långa borrhål tagits upp i takskivans tjocka bergmassa.

I hålen placeras markörer, så kallade networked smartmarkers, med ett Rfid datachip på varannan meter. Markörerna gjuts sedan fast i hålen med betong.

– Denna typ av markörer kommunicerar med varandra via radiosignaler längs hålet. Signalstyrkan indikerar avståndet mellan markörerna, säger Kristina Jonsson, förste forskningsingenjör.

Vartefter takskivan senare blockar upp runt hålrummet kommer sensorerna att lossna och falla ned. Det är en kontinuerligt pågående process. På så sätt kan man mäta förloppet och få kännedom om takskivans återstående tjocklek. Man kan även bedöma takskivans återstående tjocklek och förutse när en uppblockning till dagen är nära förestående.

Signalerna från markörerna samlas i en mottagare på plats. Från den sänds data trådlöst via systemet till forskarnas datorer.

– Vi kan välja hur tät avläsning vi vill ha. Det kan vara ett dygn eller tätare vid behov, säger Kristina Jonsson.

– Sammanlagt placerar vi ut närmare 700 sensorer i de fyra borrhålen. Arbetet har gått bra, säger Siw Nilsson, tekniker vid FoU gruvteknik.

– Smartmarkers är en teknik vi valt för att övervaka och följa förloppet vid Printzsköld. Därmed kan vi göra säkrare bedömningar, säger Kristina Jonsson som är ansvarig för forskningsdelen av projektet med hydraulisk spräckning i Printzsköldmalmens takskiva. Spräckningen pågår under slutet av juni och början av juli.

Projektledare för anläggningsdelen av projektet är Veronica Junros, projektavdelningen..

Text o foto: Mauritz Magnusson

Porträtt Kristina Jonsson 1:e forskningsingenjör

”Smarta markörer hjälper oss att hålla noggrann koll på uppblockningen av takskivan”, säger Kristina Jonsson, förste forskningsingenjör.

 

Networked Smartmarker – innehåller datachip. Via radiosignaler mellan markörerna kan man avläsa förändringar i takskivan.

 

Victor Eriksson och Robin Engström, Maskintjänst, samt Siv Nilsson och KristinaJonsson, LKAB arbetar med att föra ned smarta markörer i borrhålen (nedan).

Gruppbild vid borrhål