Samverkansövning under jord

4 juli 2018
Bild från räddningsövning under jord

LKAB:s Industribrandkår och Region Norrbotten har inlett ett samarbete där totalt fem samverkansövningar ingår. Det är viktigt att öva tillsammans för att förbättra samarbetet så räddningsinsatsen löper så smidigt som möjligt vid en skarp situation.

Syftet med övningarna är dels att ambulanspersonalen och LKAB:s personal får in gemensamma rutiner om hur vi kommunicerar och samarbetar under en räddningsinsats. Det finns inte samma möjligheter att kommunicera under jord som ovan jord. Det är även en annan typ av miljö som ambulanspersonalen inte är vana vid. Under jord finns ett behov för ambulanspersonalen att få guidning till olycksplatsen.

-Övningarna är bra tillfällen för ambulanspersonalen att få bekanta sig med vår miljö och våra förutsättningar. För vår personal är det värdefullt att skapa fasta rutiner för hur vi ska agera vid till exempel en trafikolycka. Fastän vår personal inte har någon vårdutbildning är det ändå viktigt att vi kan göra en första insats eftersom vi oftast kan vara på plats före ambulanspersonalen. Det vi kan göra är att stabilisera och kontrollera vilka patienter som är mest kritiska så vi sedan kan förmedla den informationen vidare till ambulanspersonalen så de har ett bra beslutsunderlag när de kommer till olycksplatsen säger Marcus Lindmark.

Den fjärde samverkansövningen ägde rum 7 juni och efter sommaren kommer den sista övningen att ske. Vid alla fyra övningar som hittills genomförts har det varit samma scenario: en trafikolycka där en minibuss blivit inklämd mellan bergväggen och en lastbil. Vid detta övningstillfälle var det studenter från Lernia som utbildar sig till vårdbiträden som agerade figuranter.

Samverkansövningarna har samordnats och planerats av Dennis Lindgren och Per Berggren, Norra Driftstöd Driftservice samt Emil Sandberg och Sören Nilsson från Region Norrbotten. Tanken är att ha samma scenario vid övningarna så att all personal genomgår samma övning.

-Vi har vid tidigare räddningsinsatser sett en avsaknad av gemensamma rutiner för hur vi ska agera och problemet har belysts från både LKAB och Region Norrbotten. Förra året har vi gjort övningar med kommunal räddningstjänst som föll väl ut och det känns mycket värdefullt att vi nu även kunnat öva tillsammans med Region Norrbotten säger Marcus Lindmark, produktionschef Norra Driftstöd Driftservice.

För att göra övningen så verklighetstrogen som möjligt sminkade och förberedde Emil Sandberg och Sören Nilsson från Region Norrbotten figuranterna innan övningen så de fick leva sig in i sina ”roller”. 

-Det var en bra och givande övning som flöt på bra. Bara att få träffas och få ansikten på alla gör mycket. De här tillfällena när vi har möjlighet att öva tillsammans ger oss mycket värdefull erfarenhet. Efter övningarna har vi tillsammans analyserat och utvärderat vad vi gjorde bra och vad vi kan göra bättre så att vi eftersom har hittat gemensamma rutiner och arbetssätt säger Dennis Lindgren, serviceman Norra Driftstöd Driftservice.

Fakta Industribrandkåren Kiruna

*Ambulansen är prioriterad till att användas nere i gruvan vid särskilda tillfällen då ordinarie ambulanser i kommunen inte kan ta sig till platsen eller befinner sig på annat uppdrag. Det är egentligen en sjuktransport, men den kommer att ha snarlik utrustning som en ambulans, förutom läkemedel.