Säkerhetskultur trumfar systematik

20 juni 2019
Två män i varselkläder bärandes hjälm.
Niclas Svanelöv, gruvchef i Leveäniemi gruva och sovringsverk och Anders Nyberg, projektchef BDX.

I Leveäniemi dagbrott och sovringsverk pågår produktionen dag som natt. Män­niskor och maskiner ska samsas på samma yta. – Vi måste jobba systematiskt för att ha en säker arbetsmiljö, men utan säkerhetskulturen på plats som grundsten hjälper inte ens syste­matiken, säger Niclas Svanelöv, gruvchef.

”Saknas en bra säkerhetskultur hjälper inte ens en bra systematik för att förhindra olyckor”, säger Niclas Svanelöv, gruvchef i Svappavaara.

Niclas Svanelöv är också den person som har samordningsansvaret för gruvområdet. Det betyder att han enligt lag genom samordning säkrat arbetsmiljön för alla som jobbar på det gemensamma driftstället, LKAB-anställda så som entreprenörsanställda. Men är det verkligen så enkelt?

– Nej, egentligen kommer anläggningsägaransvaret från delegering om arbetsuppgifter hela vägen från LKAB:s vd Jan Moström, säger Niclas Svanelöv.

Ansvarar för att rätt förutsättningar finns

Niclas i sin tur ansvarar för att se till att förutsättningar som rätt resurser och kompetens finns på plats.– Som chef och samordningsansvarig arbetar jag med att försöka förutse vilka resurser som behövs för att vi ska klara produktionsmålen och samtidigt ha en säker arbetsmiljö, säger Niclas Svanelöv.Delegering innebär att arbetsuppgifter överförs till personer som får befogenheter med tillhörande kompetens. När det är på plats överförs därmed också ansvaret för arbetsmiljön.

Han har delegerat delar av arbets­uppgifterna till sin egen personal och understryker att det inte enbart är ett ansvar.– Det handlar både om att ge ett ansvar och befogenheter. Jag anser att som ansvarig för en verksamhet måste man ha eller skapa förutsättningar för att kunna genomföra sitt uppdrag, har man inte det finns det alltid möjlighet att returnera delegeringen, säger Niclas.

Niclas har utsett en förste kontaktperson för samordningsfrågor i gruvan, Jeanette Berggren, som också är produktionschef i Leveäniemi dagbrott. Hon är i sin tur chef för flera roller som dagligen tar snabba beslut inom en tydlig ram vad gäller ansvar och befogenheter.

Viss del av jobbet görs av entreprenör

Vissa arbetsuppgifter i gruvan sköts av entreprenörer. Anders Nyberg är projektchef hos BDX som transporterar malm från gruvan till sovringsverket. Personalen som är anställd hos BDX är hans arbetsmiljöansvar.– BDX har ett kontrakt med LKAB där vi åtar oss ett uppdrag. Vi åtar oss också att följa svensk lag och LKAB:s regelverk. Det kan handla om att se till att en person har rätt utbildning för att kunna göra jobbet säkert. Där­emot är det LKAB:s ansvar att till exempel se till att vägar har skyddsvallar. Finns inte de på plats är det min skyldighet att avbryta arbetet, säger han.

Allas ansvar att rapportera risker

En uppgift som alla behöver bidra med är att rapportera risker. Beroende på vilken nivå risken är ska den ha eliminerats inom en viss tid.– Vi är alla varandras arbetsmiljö. Rapporteringen gör att vi kan följa upp och åtgärda. Viktigt är att alla ärendeansvariga återkopplar till den som har rapporterat risken. Där kan vi bli mycket bättre och det jobbar vi på, säger Niclas Svanelöv.

Men hur var det då med säkerhetskulturen?

– Säkerhetskulturen bygger på våra värderingar. För det första måste machokulturen bort. Vi måste ha en samsyn och göra jobbet. Tillsammans, säger Anders Nyberg.– Systematiken ska leda till att alla vet vad de ska göra. Säkerhetskulturen ska leda till att alla vet hur de ska bete sig. Det bygger på tillit, respekt och att alla vet vad som förväntas av en. Vi måste jobba nära varandra för att skapa en gemensam säkerhets­kultur, säger Niclas.