Säkerhetsdagar som gör skillnad

6 maj 2019
Man
Martin Carlström, organisationspsykolog.

Runt om i världen kommer verksamheten stanna under en dag för att påverka säkerhetskulturen.– Att förstärka positiva beteenden och säga ifrån när det blir fel gör skillnad, sa organisationspsykologen Martin Carlström.

Under Division Specialprodukters första säkerhetsdag i Kiruna deltog 120 personer. Leif Boström, direktör för Division Specialprodukter, inledde med en presentation av divisionens strategi och verksamhetsplan. Därefter tog dagens gäst Martin Carlström vid för att berätta om hur man skapar en stark säkerhetskultur. Ett huvudbudskap från honom var att kultur inte sitter i väggarna eller är fraser i dokument eller på affischer. Kultur skapas genom våra dagliga beteenden.– Det är positivt, för det innebär att vi kan påverka dem genom tydlig feedback om vad som är bra och dåligt och genom att skapa psykologisk säkerhet.

Robin Wetterborn är kvalitetstekniker på LKAB Berg & Betong i Kiruna och beskrev dagen som givande med många nya tankeställare och nya perspektiv, inte minst tyckte han att gruppövningarna kring de gyllene reglerna var värdefulla.– Man märker att det finns många som har liknande problem och med olika lösningar. Jag tycker man kan vara lite hårdare mot dom som säger ”jag ska bara”. Oftast är det tidsstressen som gör att man tillåter kollegor att göra fel.

Slutligen återsamlades deltagarna för att ställa frågor till sina chefer i en paneldialog. Det blev ett uppskattat inslag under säkerhetsdagen.– Det var en intressant dag och bra att alla högre chefer var med, säger Maria Hiljanen, NC-operatör och skyddsombud på LKAB Mekaniska samt engagerad inom IF Metall.Även Anders Lundgren, ansvarig för Opex och säkerheten inom divisionen, uppskattade dagen.– Vi ser fram emot att genomföra detta på alla verksamhetsorter i Sverige och andra länder på det sätt som fungerar i varje verksamhet, säger Anders Lundgren.