Risk för ökad damning i Svappavaara

24 mars 2017

Rådande väderlek med hård vind innebär en damning från LKAB:s industriområde in mot samhället.

​På grund av rådande väderlek har extra åtgärder satts in för att minimera damning. Under gårdagen valde LKAB att stanna Leveäniemikrossen under eftermiddagen för att minska påverkan av damning in mot samhället. LKAB arbetar med att minimera dammkällorna i verksamheten och genomför löpande dammbekämpande åtgärder så som sopning, bevattning, saltning och plantering av växtlighet.