Reparationsarbeten igång på KUJ 1045

24 maj 2011

Arbetena för att återställa den skadade sträckan på huvudnivån KUJ 1045 under jord i Kirunagruvan inleddes på måndagen. Arbetena beräknas ta ett antal dygn innan räls, slipers och underlag i det skadade området reparerats och lagts på plats igen.

Det var under lördagen som en sättning med magnitud 1,9 på LKAB:s lokala skala inträffade. Vid sättningen lyftes rälsen och banbädden på en sträcka av 80 – 100 meter. Därmed stoppades också produktionen i Kirunagruvans sydligaste del. Malmtågen under jord är fjärrstyrda, och inga människor fanns i omedelbar närhet i transportorten.

Banbädd, slipers och räls håller nu på att åtgärdas på den skadade sträckan. Därefter kan full produktion återupptas.

Sättningen inträffade i ett känt problemområde i Kirunagruvan. Därför infördes en ny typ av s k dynamisk bergförstärkning i tunneltak och väggar sommaren 2009.
– Bergförstärkningarna visade sig hålla. Det känns glädjande och betryggande, säger gruvchef Anders Lindholm i en kommentar.

LKAB har de senaste åren investerat 400 miljoner kr i bl a bergförstärkningar med ny design för att motstå denna typ av bergrörelser. Den nya typen består utav tät bultning, armering med nät och sprutbetong armerad med stålfiber.

Kontaktperson, Anders Lindholm, gruvchef, tel 0980-71260