Rågodslagret – miljöinvestering på 230 miljoner kronor generar stabil produktion

1 mars 2021
industriområde
Svappavaara industriområde från ovan med rågodslagret intill Leveäniemi sovringsverk. Foto: Stefan Emmoth

Nu står den på plats, rågodsladan som ska minska en av dammkällorna på industriområdet och i byn Svappavaara.

– Det här innebär att vi inte blir lika känsliga för vind och kyla, tidigare har vi varit tvungna att stoppa produktionen i Leveäniemi Sovring när det blåser men emellanåt även vid kyla på grund av den ökade damningen, säger Niclas Svanelöv, sektionschef gruva.

Projektet som har pågått ett år lämnar inom kort över nyckeln till produktionen. Innan dess behöver anläggningen testas och trimmas in. En rad åtgärder har gjorts kring bland annat sovringen i Leveäniemi gruva de senaste åren, vilket gjort att damningen minskat.– Vi vet att det blir en tydlig minskning av damningen när ladan tas in i produktionen, säger Thomas Määttä, projektchef och ansvarig för projektet.

I projektet har även ingått att för framtiden förbereda möjligheten att kunna installera transportörer för rågodset och minska på de hjulburna transporterna på området.

– I första läget fortsätter vi som tidigare med truckar, men i och med den här extrainvesteringen finns i alla fall möjligheten att gå över till transportörer i framtiden, säger Thomas Määttä.

Rågodsladan är sista steget i sovringsprocessen och från denna kommer malm inte bara att transporteras till anrikningen i Svappavaara utan även till Malmberget och Kiruna.

– Det känns jättebra att vi kan ta anläggningen i produktion och nu behöver vi jobba vidare med övriga dammkällor. Den här delen av industriområdet känner jag att vi har kommit en bra bit på vägen med. Vi har lärt oss mycket genom åren kring vad som genererar damm och försöker hitta nya lösningar hela tiden för att minimera damningen. Detta kräver ett nära samarbete inom hela Svappavaara för att vi ska lyckas, säger Niclas Svanelöv.